Blog / categorie: Forum

Filter op:

Forum op de website

Op de website is onder het kopje ‘Forum” voortaan een nieuwe indeling te vinden. In de rechter kolom staat voortaan :

‘Forum nieuws, hierin worden de nieuwe nummers alvast aangekondigd en eventueele nieuwe plannen.