Het bestuur van AetA

Het bestuur van AetA bestaat uit tussen de vijf en negen leden (Art. 8.1 van de statuten), en een bestuurslid wordt op voordracht (Art. 8.1.) door de algemene vergadering gekozen (Art. 8.2). Een bestuurslid wordt gekozen voor drie jaar en kan één keer worden herbenoemd (Art. 8.7). Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille, zoals secretaris, penningmeester, communicatie, binnenlandse en buitenlandse excursies, Forum en natuurlijk voorzitter.

 

Maak kennis met het huidige bestuur van AetA

Irma van Oort, voorzitter, sinds juni 2016
Nina Aalbers, secretaris, sinds juli 2017
Juliëtte Daniëls, penningmeester, sinds juni 2016

Machiel Spaan, portefeuillehouder Forum, sinds juni 2016
Elsbeth Ronner, portefeuillehouder Forum sinds juli 2017, secretaris van 2014-2016
Paul Vlok, portefeuillehouder binnenlandse excursies, sinds 2015
Jan Poolen, portefeuillehouder buitenlandse excursies, sinds september 2018
Suzanne Nobels, portefeuillehouder PR, marketing en communicatie, sinds juni 2018