Het bestuur van AetA

Het bestuur van AetA bestaat uit tussen de vijf en negen leden (Art. 8.1 van de statuten), en een bestuurslid wordt op voordracht (Art. 8.1.) door de algemene vergadering gekozen (Art. 8.2). Een bestuurslid wordt gekozen voor drie jaar en kan één keer worden herbenoemd (Art. 8.7). Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille, zoals secretaris, penningmeester, communicatie, binnenlandse en buitenlandse excursies, Forum en natuurlijk voorzitter.

 

Maak kennis met het huidige bestuur van AetA

Dagelijks bestuur:
Jan Poolen
, voorzitter, sinds juni 2019, bestuurslid sinds september 2018
secretaris nog in te vullen
Juliëtte Daniëls, penningmeester, sinds juni 2016

Overige bestuursleden:
Machiel Spaan, portefeuillehouder Forum, sinds juni 2016
Paul Vlok, portefeuillehouder buitenlandse excursies sinds juni 2019, bestuurslid sinds 2015
Xander Arets, portefeuillehouder binnenlaandse excursies, sinds juni 2019
Suzanne Nobels, portefeuillehouder PR, marketing en communicatie, sinds juni 2018