Blog / categorie: Mededelingen

Filter op:

  • Schets stadscampus VU-Zuidas (masterplan en supervisie)

Even voorstellen

Mijn naam is Paco Bunnik. Na een studie Bouwkunde aan de TU Delft ben ik vanaf 1999 in verschillende werkverbanden ruim tien jaar werkzaam geweest als architect. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar de Gemeente Amsterdam, Dienst Ruimtelijke Ordening, waar ik nu zo’n 14 jaar werk.

  • AetA in India 10 nov1994: op het dak van het Secretariaat en Hoger Gerechtshof in Chandigar van Le Corbusier

In Memoriam Ed Schwier

Ed was lid van AetA vanaf 1979. Hij was een aimabel mens en combineerde een diepe interesse in bouwtechniek met liefde voor de architectuur. Effectbejag was hem vreemd, hij dacht functioneel.

Pagina's