Genootschap Architectura et Amicitia

Het Genootschap Architectura et Amicitia, kortweg AetA, is een vereniging van architecten, en personen uit aanverwante vakgebieden, die zich bezig houdt met het organiseren van activiteiten die het vakgebied interessanter en plezieriger maken. Lees meer

  Rectificatie Appendix 2

  Het Lustrumboek – Geschiedenis van AetA - Appendix 2 2006-2020

  Alle AetA leden die aanwezig waren tijdens het 33ste Lustrum op 25 september jl. hebben Appendix 2 meegekregen, het Lustrumboek over de geschiedenis van AetA vanaf 2006 t/m 2020.

  • Otto van Dijk

  Necrologie | Otto van Dijk (1946-2021)

  In memoriam Otto van Dijk (1946-2021)

  Na een donker tijdperk, waarin AetA zelfs bijna werd opgeheven, startte in 1982 een nieuw bestuur en een nieuwe bloeiperiode van de vereniging. Otto zat in dit bestuur van 1985 tot en met 1988 en was zeer actief.

  • Almere

   Almere

  Excursies 2022

  In afwachting van de ontwikkelingen rondom maatregelen, zijn wij in volle voorbereiding voor de exursies die we in 2022 willen organiseren. Onderstaand een overzicht van de excursies waar we op dit moment mee bezig zijn. Inschrijven kan al!

   

  Lustrum 165 jaar AetA

  Op zaterdag 25 september j.l. was Buitenplaats Doornburg, het voormalige klooster van Jan de Jong, het decor voor het 165 jarig Lustrum feest van AetA. Het staat symbool voor de transformatie in functie en gebruik, dat past bij de rijke geschiedenis van ons mooie Genootschap. 

  Fietsexcursie Dirk Roosenburg en LIAG

  Het was eindelijk weer eens mooi zomerweer en dus de geschikte dag om in september met bijna 20 deelnemers door Den Haag te fietsen. We zijn gestart bij het eerste werk van de jonge architect Dirk Roosenburg, die de basis legde van het huidige bureau LIAG.

  Excursie Little C Rotterdam

  Na een lange periode van ‘excursieloos’ bestaan mochten de AetA leden weer opdraven voor een spetterende excursie naar het project ‘Little C’ te Rotterdam. Voor de stedenbouwkundige en architectonische opzet haalden de architecten van Little C hun inspiratie uit andere havensteden.

  In herinnering | Moshé Zwarts

  Mijn kennismaking met Moshé Zwarts en A et A vallen samen bij een studiereis naar Madrid, Toledo Cordoba en Sevilla in het najaar van 1988. Tussen de vele, nieuwe gezichten – een AetA-reis met 57 personen - valt een enthousiaste en zeer betrokken man op.

Aankomende activiteiten

Laatste verslagen