Genootschap Architectura et Amicitia

Het Genootschap Architectura et Amicitia, kortweg AetA, is een vereniging van architecten, en personen uit aanverwante vakgebieden, die zich bezig houdt met het organiseren van activiteiten die het vakgebied interessanter en plezieriger maken. Lees meer

  Jaarvergadering AetA 2020

  27 jun

  Toen wij onze plannen voor de komende jaren op 25 januari j.l. presenteerden in de Meelfabriek konden we niet vermoeden dat in maart de wereld werd stil gelegd en veel van wat we van plan waren voorlopig niet meer konden realiseren.

  Ledenvergadering

 • Financiën AetA

  AetA contributie en corona-tijd

  De in maart 2020 ook in Nederland uitgebroken COVID-19-pandemie en de maatregelen die genomen zijn om de uitbraak van deze corona besmetting beheersbaar te houden stelt het bestuur van AetA voor een groot dilemma.

  Binnen- en buitenland excursies

  De kracht van ons genootschap is elkaar te ontmoeten, met elkaar in gesprek te gaan en projecten en steden te bezoeken.Helaas lukt dat nu even niet. Tot het einde van het jaar zullen wij waarschijnlijk niets op onze vertrouwde manier kunnen organiseren. Dat vraagt om creativiteit.

  • Anton Zoetmulder

  Nieuwe leden

  We hebben dit jaar vier nieuwe leden mogen verwelkomen, ze stellen zich graag aan jullie voor:

  AetA en de nieuwe werkelijkheid

  Het is stil om ons heen. De publieke ruimte ligt er leeg bij. Indrukwekkende beelden. De lucht is zowaar weer schoon. Een bizarre tijd. Onzeker, maar ook meer ruimte om na te denken. De impact zal groot zijn en hopelijk krijgen we het besef dat het misschien wel anders moet.

Aankomende activiteiten

Laatste verslagen