Forum 03 | Bouwkunst

Januari 2013

FORUM, het 'tijdschrift voor architectuur en daarmee verbonden kunsten' kent een rijke en turbulente geschiedenis. Kenmerkend is de conceptuele diversiteit (en daarmee ook de betekenis) van het blad: een architectuurkritische spreekbuis met reis- en onderzoeksverslagen, biografieën en monografieën, of een filosofisch traktaat; waarin architecten schrijven over hun werk, maar ook over het werk van anderen. FORUM redacties hebben elkaar in het verleden opgevolgd waarbij hooguit binnen één redactieperiode sprake is van een zekere consistentie in de onderwerpkeuze. Duidelijk is dat FORUM geen commerciële bindingen heeft en daardoor ook nooit 'mainstream' is geweest, maar wel heel duidelijk een tijdsbeeld weergeeft. Medebepalend hiervoor is de grafische vormgeving, met als startpunt 'Wendingen', de voorloper van FORUM. Er is in de afgelopen decennia een indrukwekkend oeuvre van typografisch experiment en vernieuwing opgebouwd, dat nagenoeg als exemplarisch kan worden gezien voor de ontwikkeling op het gebied van grafische vormgeving in Nederland.

FORUM is een spreekbuis van een brede groep binnen AetA, die kennis wil overdragen en het spectrum van architectuurrelevante onderwerpen wil intensiveren. Het nieuwe FORUM beoogt samen met de leden van AetA een 'strooptocht' te doen door onze tijd op zoek naar 'kennis' en 'het wetenswaardige' in de architectuur. Hierbij is FORUM opnieuw een forum met ruimte voor beschrijvingen, verklaringen, theorieën en discussies waarin de kennisrijkdom van leden en vakgenoten tot uitdrukking kan komen. Leidraad is 'het verhaal achter architectuur', de condities, methodes, motieven, gebeurtenissen, inzichten en invloeden waarmee architectuur tot stand komt.

Forum-tijdperk

Forum: 2011-2016

Publicatiecategorie

Laatste publicaties