Forum Amsterdam, Ton Schaap

Deze uitgave stelt het ‘auteurschap’ in de stedenbouw aan de orde, in dit geval aan de hand van de stad Amsterdam. De praktijk van stedenbouwkundige Ton Schaap start medio jaren tachtig van de vorige eeuw. In die tijd bevindt de stedenbouwkundige discipline zich in een crisis. De stadsvernieuwingsopgave is over zijn hoogtepunt heen en nieuwe opgaven op een stedelijke schaal dienen zich aan. De leegloop van de stad naar de groeikernen zoals Purmerend, Almere, Hoofddorp en Het Gooi is in volle gang. Het is de ambitie om deze beweging te keren.

Forum-tijdperk

Forum: 2008-2011

Publicatiecategorie

Laatste publicaties