Blog / categorie: Forum: 2008-2011

In deze periode verschenen drie Forums onder eindredactie van Arjan Hebly in samenwerking met Uitgeverij 010. De drie nummers vormden samen de reeks 'Het auteurschap in de stedenbouw'. Deze nummers zijn verschenen: Rotterdam - Kees Christiaanse (2011), Den Haag - Maarten Schmitt (2009), Amsterdam - Ton Schaap (2008). Deze uitgaven zijn te koop via NAi Boekverkopers, klik op de pagina's van de boeken.

Forum Amsterdam, Ton Schaap

Deze uitgave stelt het ‘auteurschap’ in de stedenbouw aan de orde, in dit geval aan de hand van de stad Amsterdam. De praktijk van stedenbouwkundige Ton Schaap start medio jaren tachtig van de vorige eeuw. In die tijd bevindt de stedenbouwkundige discipline zich in een crisis.