Geschiedenis van magazine Forum

FORUM, het 'tijdschrift voor architectuur en daarmee verbonden kunsten' kent een rijke en turbulente geschiedenis. Kenmerkend is de conceptuele diversiteit (en daarmee ook de betekenis) van het blad: een architectuur kritische spreekbuis met reis- en onderzoeksverslagen, biografieën en monografieën, of een filosofisch traktaat; waarin architecten schrijven over hun werk, maar ook over het werk van anderen. FORUM redacties hebben elkaar in het verleden opgevolgd waarbij hooguit binnen één redactieperiode sprake is van een zekere consistentie in de onderwerpkeuze. Duidelijk is dat FORUM geen commerciële bindingen heeft en daardoor ook nooit 'mainstream' is geweest, maar wel heel duidelijk een tijdsbeeld weergeeft. Medebepalend hiervoor is de grafische vormgeving, met als startpunt 'Wendingen', de voorloper van FORUM. Er is in de afgelopen decennia een indrukwekkend oeuvre van typografisch experiment en vernieuwing opgebouwd, dat nagenoeg als exemplarisch kan worden gezien voor de ontwikkeling op het gebied van grafische vormgeving in Nederland.

FORUM is een spreekbuis van een brede groep binnen AetA, die kennis wil overdragen en het spectrum van architectuurrelevante onderwerpen wil intensiveren. Het nieuwe FORUM beoogt samen met de leden van AetA een 'strooptocht' te doen door onze tijd op zoek naar 'kennis' en 'het wetenswaardige' in de architectuur. Hierbij is FORUM opnieuw een forum met ruimte voor beschrijvingen, verklaringen, theorieën en discussies waarin de kennisrijkdom van leden en vakgenoten tot uitdrukking kan komen. Leidraad is 'het verhaal achter architectuur', de condities, methodes, motieven, gebeurtenissen, inzichten en invloeden waarmee architectuur tot stand komt.

AetA heeft in de loop van haar geschiedenis zeven verschillende bladen uitgegeven. Dit zijn weekblad De Opmerker (1883-1892), de plaatwerkenbundels De Bouwmeester 1884-1889) en De architect (1890-1915), het blad Architectura (1893-1917), het Bouwkundig Weekblad (na de fusie met Architectura in 1917 tot 1941), het oogverblindende en cultureel breed georienteerde maandblad Wendingen (1918-1931) en vanaf 1946 het vakblad Forum

Recente geschiedenis

Forum 2008-2011

In deze periode verschenen drie Forums onder eindredactie van Arjan Hebly. De drie nummers vormden samen de reeks 'Het auteurschap in de stedenbouw. Deze nummers zijn verschenen: Kees Christiaanse - Rotterdam (2011), Den Haag - Maarten Schmitt (2009), Amsterdam - Ton Schaap (2008). Uitgeverij 010.

Forum 2011-2016

Een redactie onder aanvoering van Jurriaan van Stigt is verantwoordelijk voor het uitgeven van Forum vanaf 2011. Forum 201 – 2016 was een 'printing on demand'-tijdschrift. Het tijdschrift wordt wel als gedrukt exemplaar naar leden gestuurd. Niet-leden kunnen de edities via de website van Pumbo bestellen: Over de grens, CU, 24hrs, Building art, Prototypes, Werken aan andermans werk, Horizon, Een andere tijd, In huis, Building upon building, Passie, Brieven.