Geschiedenis van magazine FORUM

FORUM, het 'tijdschrift voor architectuur en daarmee verbonden kunsten' kent een rijke en turbulente geschiedenis. Kenmerkend is de conceptuele diversiteit (en daarmee ook de betekenis) van het blad: een architectuur kritische spreekbuis met reis- en onderzoeksverslagen, biografieën en monografieën, of een filosofisch traktaat; waarin architecten schrijven over hun werk, maar ook over het werk van anderen. FORUM redacties hebben elkaar in het verleden opgevolgd waarbij hooguit binnen één redactieperiode sprake is van een zekere consistentie in de onderwerpkeuze. Duidelijk is dat FORUM geen commerciële bindingen heeft en daardoor ook nooit 'mainstream' is geweest, maar wel heel duidelijk een tijdsbeeld weergeeft. Medebepalend hiervoor is de grafische vormgeving, met als startpunt 'Wendingen', de voorloper van FORUM. Er is in de afgelopen decennia een indrukwekkend oeuvre van typografisch experiment en vernieuwing opgebouwd, dat nagenoeg als exemplarisch kan worden gezien voor de ontwikkeling op het gebied van grafische vormgeving in Nederland.

FORUM is een spreekbuis van een brede groep binnen AetA, die kennis wil overdragen en het spectrum van architectuur relevante onderwerpen wil intensiveren. Het nieuwe FORUM beoogt samen met de leden van AetA een 'strooptocht' te doen door onze tijd op zoek naar 'kennis' en 'het wetenswaardige' in de architectuur. Hierbij is FORUM opnieuw een forum met ruimte voor beschrijvingen, verklaringen, theorieën en discussies waarin de kennisrijkdom van leden en vakgenoten tot uitdrukking kan komen. Leidraad is 'het verhaal achter architectuur', de condities, methodes, motieven, gebeurtenissen, inzichten en invloeden waarmee architectuur tot stand komt.

Forumreeks 2018-2022 - Het Huis

Drager voor de reeks van 2018 – 2022 is HET HUIS. We maken 10 Forum edities als een reis door een huis. Iedere editie bezoekt één ruimte: hal, woonkamer, keuken, tuin, badkamer, zolder, muziekkamer, technische ruimte, voorraadkast, tuin. We verkennen architectuur in het spectrum van cultuur met het huis als onze gids.

Samen bevragen we huiselijke thema’s in het actuele dagelijkse leven en maatschappelijke vraagstukken als ambacht, verbeeldingskracht, zorg, onderdak en veiligheid. Startend vanuit alledaagse noties van de ruimte ontvouwt zich een reis door geschiedenis, metaforen, theorie en actuele ontwerpen en gebouwen. We gaan op zoek naar het waarachtige van ruimte en architectuur.

Forum Uitgaven

Forum 2011-2016

Een redactie onder aanvoering van Jurriaan van Stigt is verantwoordelijk voor het uitgeven van Forum vanaf 2011. Forum 201 – 2016 was een 'printing on demand'-tijdschrift. Het tijdschrift is wel als gedrukt exemplaar naar leden gestuurd. Niet-leden kunnen de edities online bestellen: Over de grens, CU, 24hrs, Building art, Prototypes, Werken aan andermans werk, Horizon, Een andere tijd, In huis, Building upon building, Passie, Brieven. Een exemplaar bestellen? Bestel de uitgaven op: www.boekenbestellen.nl  (zoekterm: FORUM)

De redactie
Jurriaan van Stigt (hoofdredacteur), Mijke Rood, Marina Roosebeek, Jörn Schiemann, Edward Schuurmans, Hester Wolters, Nico Zimmermann

Forum 2008-2011

In deze periode verschenen drie Forums onder eindredactie van Arjan Hebly in samenwerking met Uitgeverij 010. De drie nummers vormden samen de reeks 'Het auteurschap in de stedenbouw'. Deze nummers zijn verschenen: Rotterdam - Kees Christiaanse (2011), Den Haag - Maarten Schmitt (2009), Amsterdam - Ton Schaap (2008). Deze uitgaven zijn te koop via NAi Boekverkopers.

Geschiedenis Forum

AetA heeft in de loop van haar geschiedenis zeven verschillende bladen uitgegeven:

  • weekblad De Opmerker (1883-1892),
  • de plaatwerkenbundels De Bouwmeester (1884-1889), 
  • de Architect (1890-1915),
  • het blad Architectura (1893-1917),
  • het Bouwkundig Weekblad (na de fusie met Architectura in 1917 tot 1941),
  • het oogverblindende en cultureel breed georienteerde maandblad Wendingen (1918-1931),
  • vanaf 1946 het vakblad FORUM.

 

 

Downloads