Blog / categorie: Forum: 2018-2022

Het Huis

Voor de redactie van Forum is het huis een veilige plek van waaruit we op zoek gaan naar de relevantie van architectuur voor het dagelijkse leven. De nieuwe reeks van het tijdschrift Forum (2018-2022) verkent de architectuur als culturele opgave. Verschillende ruimtes van het huis vormen daarin de gids. In een tijd waarin duurzaamheid, kapitaal, innovatie en verdienmodellen het verhaal van de architectuur overschaduwen, gaan we weer op zoek naar de essentie ervan: het je thuis voelen in een ruimtelijk geheel - het huis. We bevragen de ruimten die ons onderdak bieden en beschermen, maar ons ook in contact brengen met de wereld om ons heen, ruimten die omsluiten en ontsluiten.

Er zullen tien edities van 'Het Huis' verschijnen die tezamen de reis door het huis zullen vormen. Iedere editie bezoekt een ruimte van het huis, zoals de hal, de woonkamer, de keuken, de slaapkamer, de tuin, de badkamer, de zolder, de muziekkamer, de technische ruimte of de voorraadkast.

Startend vanuit alledaagse noties over de betreffende ruimte ontvouwt zich een reis door de geschiedenis via metaforen, theoretische beschouwingen en actuele ontwerpen en gebouwen. We nodigen vakgenoten en andere deskundigen uit om de ruimte te vullen met ‘verhalen’. We beschouwen de ruimte vanuit verschillende perspectieven: van dichtbij en veraf, met alle zintuigen middels poëzie, essays, interviews, verslagen en beeldverhalen. De verzameling aan verhalen prikkelen de verbeelding, kunnen elkaar tegenspreken of aanvullen en de lezer doen verwonderen. We proberen niet volledig te zijn. We willen de lezer inspireren om zelf op reis te gaan en te ontdekken.

We benaderen het huis als culturele opgave, bevragen het dagelijkse leven en voorzien de manier waarop we nu wonen van commentaar. We proberen de onderste steen boven te halen. We leggen de nadruk op de noodzaak van het huis en de kwaliteit van wonen en leven in onze complexe en dynamische wereld.

Redactie
Kernredactie 2018–2022: Bart de Baets, Sandra Kassenaar, Luuk Kramer, Madeleine Maaskant, Like Bijlsma, Elsbeth Ronner en Machiel Spaan

Gastredactieleden: Annemariken Hilberink, Dafne Wiegers, Ira Koers, Gus Tielens, Jan Richard Kikkert. Laurens Jan ten Kate, Bart Bulter, Aart Oxenaar, Wouter Kroeze, Laurens Booth.

Voor contact met de redactie: stuur een e-mail naar forum@aeta.nl