Blog

Filter op:

BLOG; lezingen in den bosch

Miel WIjnen en Thomas Kemme verzorgen ook dit jaar in de Toonzaal weer een aantal aansprekende lezingen en debatten: Architectuur & Sociale orde - Angst Part III Over het regisseren van sociale orde; over de burgemeester met calamiteitenverlichting en vestingwerkentoerisme?

Urgent Noorwegen

Amice,

De excursie naar Noorwegen gaat door!

Spijtoptanten en twijfelaars hebben nog tot en met vrijdag 6 februari de tijd om zich alsnog aan te melden voor de reis naar Hamar en Oslo van maandag 22 juni tot en met zondag 28 juni 2009.

Pagina's