De enquete

De enquete heeft een mooie respons. Ruim 20% van de leden heeft gereageerd en heeft bovendien in totaal een kleine 10 A4 tjes aan extra opmerkingen geplaatst. Rens zal hierover op de nieuwjaarsbijeenkomst berichten. Een ding staat in ieder geval niet ter discussie zo blijkt uit de uitslag: de overgrote meerderheid is voorstander van het behouden van de ballotage om het illustre geselschap illuster te houden. Maar dat neemt niet weg dat iedereen met liefde voor de architectuur zich kan aanmelden via een lid.

Publicatiecategorie

Laatste publicaties