Blog / categorie: Mededelingen

Filter op:

Jaaroverzicht 2014

In 2014 zijn er met een zekere regelmaat excursies en discussiebijeenkomsten georganiseerd, Forums verschenen en is het genootschap uitgebreid met nieuwe leden. In dit item wordt teruggeblikt op de belangrijkste gebeurtenissen in 2014 voor AetA:

Pagina's