Stukken bij jaarvergadering 2017

Hier vind je alle stukken behorende bij de jaarvergadering zodat de leden van AetA voldoende tijd hebben om deze door te nemen.

Hiernaast kan je de stukken in zien cq downloaden:

- Notuelen jaarvergadering 2016

- Agenda jaarvergadering 2017

- Financiele stukken (Forum, Vereniging, meerjarenbegroting, toelichting penningmeester)

Downloads

Publicatiecategorie

Laatste publicaties