Forum op de website

Op de website is onder het kopje ‘Forum” voortaan een nieuwe indeling te vinden. In de rechter kolom staat voortaan :

‘Forum nieuws, hierin worden de nieuwe nummers alvast aangekondigd en eventueele nieuwe plannen.

‘de redactie’ hier staan alle redactie leden , het redactie manifest en kunnen nieuwe initiatieven via het contact met de redactie knopje worden gevonden.

‘geschiedenis ’lijkt me voor zich spreken

‘Forum uitgaven’ hier staan de laatste uitgaven van de “oude serie”

‘bestellen’ hier kunnen in de toekomst alle nieuwe nummer van Forum via de ‘webwinkel’ worden besteld.

Publicatiecategorie

Laatste publicaties