Forum Den Haag - Maarten Schmitt is uit

In deze tweede Forumuitgave over het auteurschap in stedenbouw is het de beurt aan Den Haag en stadsstedenbouwer Maarten Schmitt. In Den Haag is het werk te vinden van toonaangevende hedendaagse architecten waaronder Moneo, Kollhoff en Koolhaas. Den Haag plukt daarmee de vruchten van een jarenlange investering in haar nieuwe centrum. Een brede zone vanaf het Centraal Station tot in het oude centrum is het toneel van grootschalige ontwikkelingen die de stad een ongekende impuls geven.

Als stadsstedenbouwer voerde Maarten Schmitt de afgelopen elf jaar de regie over stedenbouw, architectuur en het ontwerp van de openbare ruimte in de Hofstad. Een internationaal netwerk in de top van de architectuur combineert Schmitt met een gedreven visie op de ontwikkeling van 'de stad'. Zijn ervaring - en zijn netwerk - bouwde hij op in Groningen in zijn functie van stadsarchitect vanaf het midden van de jaren zeventig van de vorige eeuw. Het werk van Schmitt laat zien dat de essentie van stadsontwikkeling uiteindelijk los staat van modes in architectuur en stedenbouw. Ongeacht de gekozen vorm staat de balans tussen programma, vorm en ruimtelijke structuur centraal.

Vanzelfsprekend hebben alle leden een exemplaar ontvangen. Voor niet-leden ligt de Forum in de betere boekhandels.

Ter afronding van de stedenreeks zal er een derde Forum verschijnen over het auteurschap in de stedenbouw in Rotterdam.

Publicatiecategorie

Laatste publicaties