Forum 0 | Over de grens

Met de idee dat de architect zich in het huidige bouwproces heeft ontwikkeld van bouwmeester/kunstenaar tot manager/teamleider heeft hij zich kwetsbaar gemaakt. Het op de juiste wijze leidinggeven aan bouwteams is namelijk een belangrijke rol die heel goed door niet-architecten kan worden vervuld. Deze nieuwe taakverdeling heeft de onmisbare component van een gebouw — namelijk die van de ruimtelijke samenhang — niet langer tot doel waardoor het gebouwde resultaat nog maar zelden tot de wereld van de architectuur kan worden gerekend. De architect maakt zijn bestaansrecht echter al meer dan twintig eeuwen waar. Hij is onmisbaar vanaf het moment dat zich de bouwopgave openbaart. In dat relatief korte moment waarin de noodzakelijkheid van een gebouw zich voordoet, ontspint zich het proces van imiteren en variëren dat alleen hij beheerst en dat ervoor zorgt dat cirkel en vierkant, lichaam en geest een geheel vormen. Zo’n ontwerpresultaat biedt uitzicht op een humane architectuur, een architectuur van, voor en door mensen. Daarom zal het redactiemanifest ‘het verhaal achter de architectuur’ de leidraad vormen voor de nieuwe reeks waarvan dit nummer de opmaat is. Als opmaat voor een nieuwe traditie in deze Forumreeks is een ‘facsimile’ opgenomen van een oude FORUM-tekst en opmaak. Dit is het afsluitende artikel van Aldo van Eyck in de FORUM van 1963 over zijn bezoek aan de Dogon waarin ook het verhaal van ‘de andere gedachte’ vrij pessimistisch wordt neergezet. In de geest van 1963 heeft de huidige redactie een manifest opgesteld waarin de uitgangspunten voor de nieuwe reeks zijn bepaald.

Forum-tijdperk

Forum: 2011-2016

Publicatiecategorie

Laatste publicaties