Blog / categorie: Mededelingen

Filter op:

Urgent Noorwegen

Amice,

De excursie naar Noorwegen gaat door!

Spijtoptanten en twijfelaars hebben nog tot en met vrijdag 6 februari de tijd om zich alsnog aan te melden voor de reis naar Hamar en Oslo van maandag 22 juni tot en met zondag 28 juni 2009.

Academie feest

Voor de bijzondere rol die AetA heeft gespeeld bij de oprichting van de academie was het bestuur uitgenodigd. Hier hebben Rens en Francesca in de Zuiderkerk het voortouw genomen en onderstaande speeches gehouden en namens AetA een cadeau aangeboden.

Pagina's