Wat is AetA?

Het Genootschap Architectura et Amicitia, kortweg A et A, is een vereniging van architecten, en personen uit aanverwante vakgebieden, die zich bezig houdt met het organiseren van activiteiten die het vakgebied interessanter en plezieriger maken.

Er worden met regelmaat activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd zoals excursies, discussie-bijeenkomsten, tentoonstellingen en andere belangwekkende of aangename activiteiten. 

Geschiedenis

Het genootschap werd in 1855 op initiatief van J.H. Leliman opgericht. De vereniging speelde sinds die tijd een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de Nederlandse architectuur. In de geschiedenis van de vereniging werden de fundamenten gelegd voor een groot aantal organisaties op het gebied van architectuur, zoals de Academies van Bouwkunst, de Bond van Nederlandse Architekten, de schoonheidscommissies en monumentenzorg.

Vooral in de eerste helft van de twintigste eeuw zijn tijdens bijeenkomsten en vergaderingen heftige discussies gevoerd over de juiste te volgen architectuur.

Veel toonaangevende architecten zijn lid geweest, zoals Springer, Cuypers, van Gendt, Kromhout, de Klerk, de Bazel, Kramer, Berlage, Wijdeveld, Duiker, Rietveld, van der Vlugt, Stam, Dudok, van Loghem, Bakema, Van Eyck, Hertzberger en in de loop van bijna 150 jaar ruim 3000 anderen. Van de zeven tijdschriften die de vereniging in de loop van haar bestaan heeft uitgegeven behoren Architectura, Wendingen, het Bouwkundig Weekblad en Forum tot de, ook internationaal, meest gewaardeerde.

In 1992 is een rijk geïllustreerd boek verschenen over de geschiedenis van het A et A. Deze publicatie 'Genootschap Architectura et Amicitia 1855-1990' toont breed de betekenis van de verenging voor de vakwereld. Uitgeverij 010, Rotterdam. ISBN 90-6450-105-X geb.

Organisatie

Statutair is het Genootschap A et A een vereniging.

Het aantal leden loopt door de jaren heen uiteen. De laatste jaren heeft AetA ongeveer 400 leden.

De meeste activiteiten worden door het bestuur georganiseerd of geëntameerd. Voor speciale activiteiten worden organisatiecomites samengesteld. Het doel is steeds het bevorderen van discussies in het vakgebied, het toegankelijk maken of tonen van interessante of belangwekkende gebouwen, het bevorderen van contacten tussen vakgenoten.

Publicatiecategorie

Laatste publicaties