Voorinschrijving Chili-excursie najaar 2017

Beste reislustige leden.

De voorbereiding van een grote reis naar Chili is zo ver gevorderd dat we jullie uitnodigen er serieus over na te denken of je mee wil.

Het idee is om 16 dagen (15 nachten)  te gaan, uiteraard is het mogelijk eerder te gaan of langer te blijven, er is zó veel te zien.

Het excursiegebied is centraal Chili en met name het gebied Santiago, Rangagua en Valparaiso: daar wonen de meeste Chilenen en is het meest te zien. Thema is uiteraard de Chileense architectuur met als aandachtpunten sociale huisvesting, aardbevingsbestendig bouwen en het erfgoed.

We hebben een geweldige en enthousiaste Chilideskundige gevonden die voorstellen zal doen voor te bezoeken architecten, projecten, landschappen en culinaire en vinologische specialiteiten. Hij begeleidt ons ook tijdens de volledige excursie samen met een compagnon en introduceert ons bij de belangrijkste architecten (Aravena, Radic, Puga, Klotz) zodat er ook een werkelijke communicatie zal zijn tussen de beide ontwerpculturen. Zijn naam is Manuel Toledo (www.toledotaegui.com). Hij woont afwissend in Rotterdam en in Chili.

Voorafgaand aan de reis is er een lezing in Amsterdam of Rotterdam inbegrepen en ook nog een filmavond over Chileense architectuur. Op basis van de aangereikte en door ons te selecteren projecten maken we zelf onze excursiegids, er is dus een voorbereidingsgroep nodig als klankbord en uitvoerend orgaan.

De ingeschatte kosten voor deze reis zijn € 3000.
Dit is incl. de reis naar Chili en ter plekke, alle overnachtingen, toegangen tot musea e.d., tourbegeleiding, lezing en filmavond. Om de prijs niet hoger te laten worden dan nodig gaan we uit van zo betaalbaar mogelijke vlucht en overnachtingsmogelijkheden. Opplussen kan tzt per deelnemer. Eten (en drinken) ter plekke is dus voor eigen rekening.

Voordat we nu verder kunnen met de voorbereiding willen we weten of er voldoende belangstelling is, dus heel graag binnen 14 dagen een reactie van belangstellenden, dit is nog zonder verplichting maar we gaan er vanuit dat we op deze wijze een idee krijgen of er voldoende belangstelling is (minimaal 20 deelnemers).

Dus: zin om mee te gaan? Stuur dan een email naar h.v.helmond@vanhelmondzuidam.nl

Harrie van Helmond

\"\"   \"\"

Publicatiecategorie

Laatste publicaties