za 12 mei 2012
| VillAetA Peter Dautzenberg: Transformatie van de Bijlmermeer

Start/aanvang:

00:00

Einde:

23:45

Maximaal aantal deelnemers

0

Schijnbaar vanzelfsprekend ondergaat stadsdeel Zuidoost een grondige ruimtelijke transformatie. Het wordt tijd polshoogte te nemen.

Met wie anders kunnen we dat beter doen dan met Peter Dautzenberg, wonend en werkend in het stadsdeel? Zijn persoonlijke betrokkenheid geeft hij ondermeer vorm als voorzitter van de stichting Bijlmermuseum.

Al wandelend van de ‘vernieuwde’ Bijlmer naar de ‘oude’ en ‘iconografische’ Bijlmer, krijgen we een doorsnede van de stand van zaken te zien en worden we bekend met visies voor de toekomst.

Onderwijl krijgen we toelichtingen van ondermeer Martijn Blom van Hollands Licht, betrokken bij de revitalisatie van de flat Kleiberg en Evert Voskuilen, stedenbouwkundige van het stadsdeel Zuidoost.

We beginnen in het gebied rond station BijlmerArena, waar het verniewingsproces al is afgerond en vormgegeven door de ‘usual suspects’ uit de Nederlandse architectenwereld.

Vervolgens wandelen we onder andere door de Frankemaheerd, een gigantisch complex waar nog een herbestemmingsprogramma voor wordt gezocht.

Ook een bezoek aan Ganzenhoef en Kraaiennest ontbreekt niet. Hier worstelt men nog met de vraag hoe het openbaar gebied, de parkeergarages en de woongebouwen aangepakt moeten worden.

Eindigen doen we met een borrel in de door Casa-architecten gerenoveerde collectieve ruimte van de flat Grubbehoeve.

Meer achtergrondinformatie

www.bijlmermuseum.nl
www.zuidoost.amsterdam.nl
www.zuidoost.nl
www.vernieuwdebijlmer.nl

Programma

13h00 start in de Starbucks station Bijlmer Arena 17h00 afsluitende borrel in de collectieve ruimte van Grubbehoeve nabij station Ganzenhoef

Organisatie

Peter Dautzenberg, Janfrans van der Eerden, Edward Schuurmans