za 16 oktober 2010
| VillAetA Michael van Gessel

Start/aanvang:

00:00

Einde:

23:45

Maximaal aantal deelnemers

40

De titel van zijn monografie ‘Onzichtbaar Werk’ verraadt de bescheidenheid van de zeer gewaardeerde landschapsarchitect Michael van Gessel. Harry den Hartog:

Een basis voor Van Gessels werkwijze is het landschapsanalysemodel dat werd ontwikkeld door Jan Bijhouwer en Meto Vroom. Dit model heeft als uitgangspunt vormwil te beperken en de topografie en aanwezige natuurlijke condities in te zetten bij het ontwerpproces. Van Gessel begint een opdracht dan ook altijd met een uitgebreide analyse van de landschappelijke grammatica ter plekke. De essenties van het aanwezige landschap weerklinken in het uiteindelijke ontwerp. Naast het sparen en ruimte maken voor bestaande landschappelijke elementen, wordt het aanwezige door subtiele toevoeging van nieuwe elementen versterkt.

Stiekem hebben we de afgelopen jaren al heel wat werk van hem gezien. Nog recent bezochten we de hoven van de Hermitage in Amsterdam, de daktuinen in de Raad van State, het Universiteitterrein in Wageningen en verschillende IJ-oevers. Nog nooit heeft hij de kans vans ons gekregen om zijn werk toe te lichten. Deze mogelijkheid krijgt hij 16 oktober respectievelijk op het landgoed Twickel, in het Stadspark Deventer en in het Paleispark Het Loo.

Hierbij een introductie van Michael:

Het park van Twickel is 500 jaar oud en heeft elke honderd jaar een forse transformatie ondergaan en dus nu ook weer, honderd jaar na de laatste parkontwerper die er in 1897 aan de slag was, Petzold. Daarvoor waren het J.D. Zocher, een onbekende architect in vroeg landschappelijke stijl, Michaël met aanpassingen aan de formele aanleg, en nog anderen als Poortman voor de Orangerietuin. Bijzonder is dat het Bestuur van Twickel (het is een Stichting) heeft beseft dat behoud van het park (doelstelling van de Stichting) betekent het weer opnieuw ontwerpen van een park op grond van de rijke historie en met inachtneming van de bestaande situatie. Een belangrijk deel is nu hersteld en getransformeerd. Er is ruimte ontstaan en bijzondere elementen zijn toegevoegd in een eigentijdse stijl maar zich wel voegend in dit historisch en parkachtige omgeving. Het gaat dan om bruggen, priëlen en een landgoedwinkel. Een tempel van Zocher is alsnog, 150 jaar na het ontwerp uitgevoerd.

Na een windhoos in de jaren negentig was er zoveel vernield, dat besloten is gefaseerd dit stadspark in Deventer te renoveren. Leonard Springer, een laat negentiende eeuwse landschapsarchitect heeft de bolwerken getransformeerd naar een stadspark. De stijl in die periode is Gardenesque, een mengsel van landschappelijk en formeel met een rijkdom aan planten , heesters en bomen. Afgesloten ten opzichte van de stad eromheen, kleinschalig en overvol veroorzaakt zo'n park in deze tijden toch wel ernstige problemen met veiligheid en beheersbaarheid. Het plan omvat een drastische opschoning van het park, articulatie van de aanwezige eigenaardigheden en kwaliteiten en versterking van de recreatieve waarde, niet door voorzieningen toe te voegen maar bestaande elementen als de paden geschikt te maken voor een veelzijdig gebruik.

Het Paleispark wordt geleidelijk verbeterd door de hoogteverschillen te verduidelijken door in de laagten bos te kappen en op de hogere delen juist te verdichten. De Koningslaan was vroeger de toegang tot het Paleis vanuit het westen. Wilhelmina heeft de weg om de zuidzijde van het Paleispark gebogen en sindsdien eindigt de koninklijke Koningslaan in een heuveltje met wat opslag om de daarachter gelegen provinciale weg maar niet te zien. Landschapsarchitectonisch was hier iets nodig om de lange laan te beëindigen, en bezoekers die zover komen en rechtsomkeert moeten gaan te belonen. In de schaal van het park past eigenlijk alleen een grootschalig element, een folly, een gebouw zonder functie. Ook weer een toevoeging die zich zou moeten voegen in de omgeving. Achtendertig Douglasstammen vormen een tempel met een fors overstekend dak om inregening te voorkomen. De stammen staan even los van de bodem, eveneens om de constructie duurzaam te maken. De noodzakelijke constructieve details vormen tegelijkertijd de decoratieve elementen van de Folly.

programma

  • 12h45 Verzamelen op de parkeerplaats van Twickel tegenover de Landgoedwinkel (Twickelerlaan 7 7495 VG Ambt Delden. Zie voor route en openbaar vervoer: http://www.twickel.nl/cm_714_route_parkeergelegenheid.html)
  • 13h00 – 14h30 Landgoed Twickel
  • 15h15 – 16h00 Stadspark Deventer
  • 16h30 – 18h00 Paleispark Het Loo
  • 18h15 borrel Deelname uitsluitend na aanmelding op de website

Maximaal aantal deelnemers: 40

Organisatie:Michael van Gessel met Edward Schuurmans 06-41554481