za 17 april 2010
| VillAetA Hoezo een monument

Start/aanvang:

00:00

Einde:

23:45

Maximaal aantal deelnemers

0

Hoezo een monument.

In Amsterdam zijn de laatste jaren vele nieuwe lijstjes gemaakt en discussies gevoerd. Een lijstje heeft inmiddels een veel betekenende naam gekregen: het lijstje van 100. Welke gebouwen komen in aanmerking voor een monumenten status en waarom niet. Het gaat hier niet over de algemeen aanvaarde definitie van gebouwen van voor de oorlog. Hiervoor zijn inmiddels heldere kwalificatie systemen opgezet en kan er veelal op een heldere wijze gediscussieerd, becommentarieert en geclassificeerd worden. Nu zullen we daar wellicht allemaal wel anders over denken maar van het simpelweg slopen uit de jaren zestig, naar het monumenten jaar in 1975 en de het groeiend besef dat gebouwen en de gebouwde omgeving een wezenlijk onderdeel uitmaken van de collectieve geschiedenis zijn we nu toch in een nieuwe fase aangeland. BMA, Bureau Monumentenzorg Amsterdam, heeft de laatste jaren in deze discussie een belangrijke rol gespeeld en een groeiend aantal naoorlogse gebouwen op de lijst geplaatst. Wat zijn hiervoor hun overwegingen? Waarom is de bibliotheek op de prinsengracht een monument, waarom is het Wibauthuis gesloopt? Is Jeruzalem waar de gevels van worden vervangen nog een monument? En waarom is roeiclub de Hoop dat dan weer niet. Hoeveel ingrepen kan een monument eigenlijk hebben en hoe blijft het monument een vitaal onderdeel van de stad ? Gaat het om de verzameling of om unieke objecten? Samen met Jeroen Schilt is er een mooi programma samengesteld.

De voorkeur van de organisatie is dat de deelnemers op de fiets komen dan wel een fiets huren bij het nabijgelegen Amstelstation. Parkeren kan in de buurt oa onder het Renault gebouw. De route kan ook met de auto worden gedaan.

Voorlopige programma 12.00 ontvangst bij Canvas, Volkskrant gebouw wibautstraat 12.30 Inleiding en presentatie Jeroen schilt (BMA), De Wibautstraat en omgeving, Hoezo een monument 13.30 Technische school renovatie Wibautstraat van Ingwersen door bureau Wessel de Jonge toelichting Jurjen van Beek 14.30 Bezoek roeiclub de Hoop verbouw en renovatie Aarons en Gelauff 15.00 Naar Oosterparkstraat renovatie door Roel van Neck en bezichtiging woning no 119 15.30-15.45 Fietsen naar de Hugo de Vrieslaan 15.45 Rondleiding Jeruzalem door Jos Kroon en bezoek proefwoning Hugo de Vrieslaan127 16.30-16.45 Fietsen of rijden naar Renaultgebouw 16.45 Bezoek Renaultgebouw, Toelichting door Fred Bakker, Directeur Financieel Dagblad 17.15 Borrel bij Dauphine