vr 24 april 2009
| VillAetA Den Bosch

Start/aanvang:

00:00

Einde:

23:45

Maximaal aantal deelnemers

50

Achitectuurexcursie Den Bosch Den Bosch is de afgelopen jaren na een winterslaap van een jaar of 40 architectonisch wakker geworden. In de jaren '60 van de vorige eeuw was het een brandpunt van architectonisch denken.

In het Kruithuis kwamen tientallen architecten bij elkaar om - onder leiding van de Benedictijner monnik Dom. Hans van der Laan - na te denken over harmonische architectuur. Deze lessen in architectuur resulteerde in een architectuurleer en stroming die bekend is komen staan als de Bossche School. Na de opkomst van de truttigheid en de rommelige jaren '80 waait eind jaren '90, begin deze eeuw onder leiding van directeur stadsontwikkeling Willem van der Made een nieuwe architectonische wind, waarbij nationale en internationale coryfeeën (Dirk Jan Postel, Hubert Jan Henket, Sjoerd Soeters, Pi de Bruin, Jo Crépain, Michael Graves, Adolfo Natalini, Lafour & Wijk, Charles Vandenhove etc) worden ingeschakeld om project als het Paleiskwartier (Spoorzone) en Haverleij (woonburchten) vorm te geven.

In de schaduw van al dit architectonische en stedenbouwkundige geweld is zich stilletjes een nieuwe Bossche school aan het ontwikkelen. Deze school richt zich niet zo zeer op het fraai stapelen van stenen, maar meer op de andere belevingsaspecten van de stad.

Vanuit de architectuurstichting BAI ontwikkelde zich het CCC (City Change Centre), een koepel waarbinnen zeer veel culturele, cultuurhistorische en welzijnsorganisaties samenwerken met corporaties, bedrijfsleven en gemeente.

Dit centrum werkt nauw samen met de stichting JANUS (Joint Architectural Network for Urban Synergie), waarbinnen denkers en wetenschappers van verschillende universiteiten en bedrijven samenwerken aan instrumentarium voor buurcommunicatie, inspiratie en participatie. Voorbeelden van deze instrumenten zijn het DNA van de Stad, de Creatieve Piramide, de Betere Buurt Biotoop Index en het Digitale Buurthuis. Al deze activiteiten moeten resulteren in een Academie voor de Kunst van het Samenleven / Faculteit voor Samenlevingstechnologie. Tijdens de excursie worden de Bossche School, de resultaten van de optocht van nationale en internationale coryfeeën en de inzichten van JANUS belicht. Dit gebeurd onder leiding van stedenbouwkundigen van de gemeente en architectenbureau De Twee Snoeken, die als gastheer optreden voor deze excursie. Eten en drinken zal - zoals dat in Den Bosch gebruikelijk is - een niet onbelangrijk deel uitmaken van het programma

9.30 uur verzamelen bij de bus aan de Leeghwaterlaan (achterkant Station, onder aan de roltrap) Einde excursie ca 15.30 uur

Organisatie Aart Wijnen van de Twee Snoeken in samenwerking met de gemeente Den Bosch