Verslag Ledenvergadering 2013

Verslag jaarvergadering 29 juni bij VVKH Architecten, Leiden

Bestuursleden:
Aanwezig:  Rens Schulze, Diederik Dam,  Martijn Oskam, Joke Vos, Jurriaan van Stigt, Francisca Benthem 

Afwezig met vermelding: Edward Schuurmans (wel kort via skype aanwezig)

Leden:
Aanwezig: Albert van den Brink; Friso Broeksma; Rob Budding; Roeland Dreissen; Agnes Evers; Eugene Franken; Joost de Haan; Harrie van Helmond; Paola Huijding; Ronald Knappers; Mathias Lehner; Mechtild Linssen; Heike Löhmann; Paul Lappia; Adriaan Mout; Tijmen Ploeg; Gerrit-Jan van Rijswijk; Marina Roosebeek; Joost Ruland; Ben Schildwacht; Gerrit Smienk; Nico Zimmerman; Jasper van Zwol

Afwezig met vermelding: Fridjof van den Berg; Trude Hooykaas-Dieckman

De leden worden in het mooie bureau van VVKH Architecten ontvangen met koffie en lekkers.

 

1. Opening 
Voorzitter Rens Schulze opent de vergadering en geeft een toelichting op het programma.

 

2. Verslag van 2011 wordt vastgesteld.

 

3. Verslag activiteiten 2012, Francisca Benthem

De eerste VillAetA en tegelijk de Nieuwjaarsexcursie vindt plaats in het nieuwe centrum van Zaandam van Sjoerd Soeters.

Soms wonen architecten in hun eigen schepping. Tijdens de VillAetArchitectuur voor eigen gebruik worden woningen bezocht van Joke Vos, Joost Kühne, Herman de Kovel, J.H. van de Broek, Maartje Lammers, Roel Bosch en twee huizen van Paul de Vroom.

Met Peter Dautzenberg en JanFrans van der Eerden gaat een aantal leden naar de Bijlmermeer om te zien hoe de wijk in de afgelopen 20 jaar is getransformeerd.

Na de vorige jaarvergadering krijgen we een rondleiding en uitleg in het prachtig door Evelyn Merkx en Patrice Girod verbouwde Raad van State in Den Haag.

In de VillAetA van Hans Ruijssenaars neemt Hans de deelnemers mee door zijn plannen, inspiraties en drijfveren en gunt hij ons een blik in zijn gedachten.

Tijdens de VillAetA Geurst en Schulze worden we door Rens langs en door hun mooi gedetailleerde projecten gevoerd.

 

Op de prototype excursie in oktober bezoeken we de Bergpolderflat van Van Tijen, De Schiecentrale met het kantoor van Mei architecten.

Anne-Lot Haag geeft uitleg over de ontwikkeling van de bijzondere Fokkerwoning van haar partner, de in juni 2012 overleden Johan Schepers.

Daarna gaat de groep naar het Justus van Effenblok dat door Molenaar & Co en Hebly Theunissen prachtig is gerevitaliseerd. We bekijken het townhouse type van Studio Sputnik en we bezoeken de Parklaanflat van Van Tijen en de Lijnbaanflat.

 

De 24-uurs excursie in 2012 is in de Global Village of Light and Brains oftewel Eindhoven, georganiseerd door Rein van Wylick, Simone Gerards en Eugene Franken, met hulp van Harrie van Helmond.

Met de fiets 24 uur langs hele bijzondere, verassende plekken in Eindhoven.

 

De on-the-road excursie in maart/april is de Autobahn excursie en is tevens bedoeld als budget excursie. Met eigen bijzondere auto naar museum en fabrieken van Mercedes en Porsche.

 

Fridjof van den Berg organiseert n.av. de Autobahnexcursie de lezing over het Mercedes Museum door Arjan Dingsté, associate director van UN Studio.

 

De eerste buitenland excursie van 2012 is naar de villa's van Palladio en de architectuurbiënnale van Venetië. perfect georganiseerd en voorbereid door Gerrit Smienk en Aryan Sikkema.

In het najaar gingen we met AetA naar Marseille en Aix-en-Provence. Een geweldige reis met een voortreffelijk organisatieteam: Corien Spanaay, Juliette Daniels en Evy Augusteijn.

 

Bij het Gesprek in februari is er een uitwisseling tussen studenten, architecten en docenten bij de TU-Delft.

Afrika is het thema van het tweede Gesprek geleid door Ton van Namen met bijdragen van Janfrans van Eerden, Antoni Folkers, Robert van Kats en Berend van der Lans.

 

In 2012 hebben we voor de eerste keer het jaar uitgeluid met een Film. Dit keer Urbanized over de inrichting van steden, waarbij gekeken wordt naar de problemen en strategieën achter een stedelijk ontwerp.

 

4. Financiën 2012
Weer een duidelijk en helder verhaal van Diederik Dam. Gelukkig maar, want de afbeeldingen van de overzichten waren voor de aanwezige leden van de jaarvergadering onleesbaar.

Een aantal punten:

·         de balans en winst/verliesrekening zijn momentopnames

·         relatief veel rente ivm geopende deposito rekening, al is de rente nu extreem laag

·         banksaldo: een kleine 100.000,- euro aan reserve

·         De reserve wordt gebruikt voor speciale projecten ter algemeen belang

·         Het lustrum in 2015 willen we uitgebreid vieren. Daarvoor wordt 3x 10.000,- per jaar = € 30.000,-  gereserveerd. Dat is een kleine € 100,- p.p.

·         De kern van de inkomsten is natuurlijk de ledencontributie. Door een daling van de leden (op het moment van de vergadering 381) zijn er minder inkomsten.

·         Omdat er per lid een bedrag van € 40,-- naar Forum gaat, betekent dat er ook voor Forum minder budget is

·         Door de vele excursies heeft Monique Kuijpers meer werk waardoor deze kosten hoger uitkomen. (Diederik heeft een goed contract met Monique laten afsluiten.)

·         KPMG heeft de balansen van 2010 en 2011 alsnog gecontroleerd en geaccordeerd en zal ook de balans van 2012 controleren, wel voor een hoger (realistischer) bedrag.

 

Begroting 2013:

Groter 'verlies' in 2013 van € 16.000,- (lustrum en Forum). In 2014 moet Forum weer binnen het budget blijven

Besluiten bestuur (juni 2013):

Jonge leden tot 35 jaar kunnen voor een lager bedrag (50%) lid worden.

Aanschaf headsets (voor buiten) voor 30 personen  ad € 4.800,- Deze aanschaf wordt terugbetaald door een kleine heffing p.p. per excursie in de komende 3 jaar.

De kosten van het bestuur zijn in 2014 hoger vanwege het besluit een reiskostenvergoeding te geven aan die bestuursleden of Forumredactieleden die vanwege lage(re) inkomsten moeite hebben met de vaak oplopende reiskosten.

Diederik heeft voor een totaalbeeld van de financiële ontwikkeling een meerjarenoverzicht tot 2015 gemaakt. De begroting is gebaseerd op 380 leden.

Er is voor de helderheid een separate begroting voor Forum

De nieuwe kascommissie bestaat uit: Adriaan Mout, Remko Veenstra en Rens Schulze.

 

5. Forum

Sinds Jurriaan van Stigt 1.5 jaar geleden het voortouw heeft opgepakt met Forum, zijn er 5 (vijf!) Forum nummers uitgekomen, waarvan  in 2012: Forum 00 over Cuba en Forum 01 met het thema 24U. Ook is er in 2012 nog een Forum oude stijl gepresenteerd: het nummer van Kees Christiaanse over Rotterdam.

De nieuwe Forumredactie heeft zo'n 20 tot 22 vergaderingen per jaar, waarvan het gezamenlijk eten (door Jurriaan bereid en betaald) een belangrijk aspect is.

 Er is een basisredactie en per nummer worden vrijblijvend steeds andere auteurs-in-spé uitgenodigd. Na het nuttigen van een heerlijke maaltijd is het evenwel niet meer zo vrijblijvend ....

Het 24Unummer was het eerste nummer met een goede mix van teksten en ervaringen, zoals Jurriaan voor ogen stond.

Elke auteur wordt gelinkt met een redactielid.

Joris Knemeijer, zoon van Marina Roosebeek, doet de vormgeving.

De nummers worden steeds dikker, het Prototype nummer had 30.000 woorden, waardoor de vertaalkosten hoger uitkomen.

Forum nummer 05 over 'Werken aan/in andermans werk' is in de maak

De Engelse versie zal als eerste als e-versie uitkomen

Dan zijn er (voorlopig) 3 versies van Forum: print, pfd en als e-uitgave.

 

6. Website

De website functioneert steeds beter. De hosting service zit nu bij Websteks.

Plannen:

nog betere functionering voor m.n. het aanmelden bij excursies

het archief nog beter ontsluiten

Martijn Oskam besluit met het bedanken van de leden voor de inhoudelijke bijdragen aan de website

Rens Schulze maakt de opmerking dat Martijn ongelooflijk snel alle veranderingen en Plakkaten op de site zet. Chapeau!!

 

7. Excursies

Joke Vos: In september 2013 is er een 4-daagse excursie naar Londen met het thema sjiek en sjofel,

gevolgd door een Treinstations excursie in oktober.

Een reis naar Afrika is voorlopig te complex.

In november 2014 is er een reis gepland naar Sri Lanka die wordt georganiseerd door Menno Ongering en Aryan Sikkema.

 

Het Gesprek

Francisca Benthem: Bij het volgende Gesprek in oktober staat de Sri Lankese architect Geoffrey Bawa centraal, waarbij de bedoeling is dat we het breder en dieper trekken dan alleen het tonen van zijn projecten.

 

Bestuurswisseling

Rens Schulze en Edward Schuurmans treden af als bestuurslid. Beiden heren hebben hun termijn van 6 jaar erop zitten, Edward als bestuurslid binnenlandse excursies en Rens als voorzitter. Het bestuur draagt Joke Vos voor als nieuwe (en eerste vrouwelijke) voorzitter en Mathias Lehner en Harrie van Helmond als nieuwe bestuursleden.
Joke is al lid van het bestuur en beheert de portefeuille buitenlandse excursies. Die portefeuille zal overgenomen worden door Mathias. Harrie is de opvolger van Edward voor de portefeuille binnenlandse excursies. Het bestuur gaat er vanuit dat met deze bestuurswisseling de continuïteit van het bestuur van AetA op een goede manier gewaarborgd wordt en heeft het volste vertrouwen in de twee nieuwe bestuursleden en de nieuwe voorzitter.

 

Via Skype krijgt Edward, die in een gebouw van Sanaa in Tokyo zit, mooie afscheidswoorden van Jurriaan van Stigt. Eigenlijk verdient Edward een lofrede van een paar uur, maar omdat het per skype moet houdt Jurriaan het kort:

Edward was de ongekroonde kroonprins van Cees Brandjes en gedurende de zes jaar ook vice voorzitter. Hij is een goede organisator, heel actief, en was het jongste bestuurslid ooit.

In zes jaar heeft Edward onder andere 35 binnenlandse excursies; 1 symposium;  4 budget reizen; 5 24U excursie samen met Friso Broeksma;  twee Werkbundexcursies en een Autobahnexcursie georganiseerd.

Jurriaan prijst Edward's charisma en charme. Edward heeft veel jonge architecten lid gemaakt van AetA. Jurriaan heeft Edward weten te behouden als redactielid van Forum en wie weet wordt Edward na zes jaar Forumredactie voorzitter van AetA.

 

In zijn dankwoord zegt Edward dat AetA een groot onderdeel van zijn leven is. Het heeft hem veel gebracht o.a. veel vrienden zoals Heike Löhmann, Friso Broeksma, Mathias Lehner.

Edward bedankt bestuur en de leden voor alles en zegt dat hij zich met alle liefde voor AetA heeft ingezet.

 

Dan krijgt het nieuwe bestuurslid Buitenlandse reizen, Mathias Lehner, het woord om zich bij de leden te introduceren:

Mathias komt uit Oostenrijk, geboren in Wels/Ansfelden, woont vanaf 1996 in Nederland en heeft sinds 2004 een eigen ontwerpstudio: Lehner Gunter, LeGu. Verder is hij  verantwoordelijk voor het programma BNA International. Hij is een allrounder en werkt op het raakvlak van architectuur, economie en communicatie. Die afwisseling in werkzaamheden vindt hij heel interessant. Hij heeft o.a. gewerkt bij Petra Blaise van Inside Outside.

Hij noemt zichzelf ouderwets: geen facebook, geen twitter, houdt meer van goede gesprekken, kaarten in koffiehuizen en cafés en reizen per trein.

Hij noemt de Weense architecten Herman Czech en Roland Rainer als inspiratiebronnen evenals het Wittgensteinhaus in Wenen.

Mathias woont in Amsterdam met Johanna, Anne-Max en Phileas. Klik hier voor zijn ppt-presentatie.

 

Ook Harrie van Helmond stelt zich voor:

Hij heeft een klein bureau in Eindhoven: Van Helmond Zuidam architecten.

Zijn vader was meubelmaker. Eerst stadsvernieuwing TUE en daarna architectuur Academie van Bouwkunst. Verschillende projecten: Woonhuizen, interieurs, grootschalige complexen, een boerderij. Werkt graag samen met ontwerpers als Kiki van Eijk en Joost van Bleiswijk.  Is betrokken bij biotope-city.net.

 

Joke Vos houdt een afscheidsspeech voor Rens Schulze:

Rens werd gescout door Cees Brandjes en in 2007 gevraagd voor het bestuur. Een jaar later zat de termijn van Cees erop en werd Rens voorzitter.

Het eerste bestuursoverleg waar Joke zelf bij was, was een dag op de 'hei', een dag van reflectie over thema's die bij AetA speelden. Mechtild zat die dag vakkundig voor. Vooral Forum was toen een onderwerp dat op die dag werd en besproken, een thema dat al jaren een groot deel van de vergadertijd van alle bestuursvergaderingen opeiste. We bedachten toen om de leden te raadplegen via een enquête.

De reguliere vergaderingen zat Rens uiteraard zelf voor. Hij was daarbij erg duidelijk over hoe hij zijn voorzittersrol zag. Het besuur van AetA is geen werk, maar we steken er een deel van onze vrije tijd in. Dus stuurde Rens niet op snelle, efficiënte vergaderingen, maar overleggen we heel ontspannen in een gezellige, vriendschappelijke sfeer. En dat werkt prima. We gaan met plezier naar de vergaderingen en de output aan activiteiten is groot en gevarieerd. Rens geeft iedereen de ruimte, denkt over alles enthousiast mee en vult zijn rol ondersteunend en voorwaarden scheppend in.

Rens gaat met veel excursies mee en is een prettige, geïnteresseerde reisgenoot. China, Rusland, Palladio, maar ook de Autobahnexcursie naar Duitsland. En dat in de Porsche die Rens strategisch aan zijn vrouw cadeau heeft gedaan, want autoliefhebber is hij ook, samen met veel AetA-ers.

Ook organiseerde Rens zelf een buitenlandse reis. In het voorjaar van 2011 samen met zijn bureaupartner Jeroen Geurst. Naar Noord Frankrijk met als thema de invloed van WOI. Aanleiding was het boek van Jeroen Geurst over de begraafplaatsen uit die tijd van Edward Lutyens. De reis was heel bijzonder en de waardering was  enorm.

Ook het binnenland kwam aan bod. Soms omdat hij een VillAetA vanuit het bestuur begeleidde, soms langs eigen werk, zoals vorig haar oktober in Rotterdam.

En natuurlijk waren er enkele momenten waarop hij AetA naar buiten toe representeerde zoals bij het 100-jarig bestaan van de Academie van Amsterdam en bij het ontvangen van leden van de Werkbund van NordRhein Westfalen.

 

Rens je gaat weer tijd krijgen voor andere vrijetijdsbestedingen. Maar we hopen je toch nog vee te zien bij onze activiteiten. Dank voor je inzet!

 

Rens zegt in zijn dankwoord dat ook hij zich met veel plezier heeft ingezet als voorzitter van AetA. Maar volgens hem is zes jaar wel iets te lang. Hij is tevreden dat veel wat hij zich bij zijn start als voorzitter had voorgenomen ook is gelukt. Zoals meer kortere en goedkopere excursies; het idee van de VillaetA waar leden bij elkaar op bezoek gaan om te praten over ideeën en projecten. Ook het plan om niet alleen nieuwe gebouwen te bekijken maar ook, in het kader van duurzaamheid en cultuurhistorie, gebouwen die er wat langer staan te bezoeken is omarmd. Bij zijn introductierede had Rens het zes jaar geleden over de wens om samen te werken met andere architectuurverenigingen in Europa. Ook dat is wat betreft de Deutche Werkbund uitgekomen.

 

Volgens de traditie krijgen Edward en Rens een mooi portret getekend door Joost Swarte.

 

Rondvraag

Joost de Haan:

Omdat Fridjof er niet is, wil Joost als oudste aanwezig lid, als oudste aanwezig ex-bestuurslid zeggen dat AetA nog nooit zo levendig is geweest sinds WOII.

En dan de geweldige opleving van Forum.

Pet af voor onze vereniging, HOERA!!!

 

En dan een heerlijke lunch, mooie presentatie van Ronald Knappers en prachtige woonblokken bekijken van Joke Vos Architecten, Heren 5 en VVKH.

Downloads

Publicatiecategorie

Laatste publicaties