Verslag jaarvergadering 28 juni 2014

Verslag jaarvergadering 28 juni 2014 in de IJkantine, Amsterdam Noord

Bestuursleden:
Aanwezig: Joke Vos, Diederik Dam,  Jurriaan van Stigt, Mathias Lehner, Harrie van Helmond, Francisca Benthem 

Afwezig met kennisgeving: Martijn van der Mark

Leden:
Aanwezig: Evy Augusteijn, Fridjof van den Berg, Rob Budding, Juliëtte Daniëls, Otto van Dijk, Hans Davidson, Agnes Evers, Netty Fels-Mamahit, Loes Goebertus, Anne-Lot Haag, Maarten Fritz, Jutta Hinterleitner, Paola Huijding, Jan Willem de Kanter, Paul Lappia, Wijnand Looise, René van der Maten, Adriaan Mout, Tijmen Ploeg, Marion Pothoff, Marina Roosebeek, Ria Smit, Elsbeth Ronner, Ben Schildwacht, Rens Schulze, Bert Tjie, Wim de Vos, Marian van der Waals, Hester Wolters

Afwezig met kennisgeving: Trude Hooykaas-Dieckman

 

1. Opening 
Voordat voorzitter Joke Vos de vergadering opent en een toelichting geeft op het programma is er tijd voor soep en broodjes.

 

2. Verslag van 2012 wordt vastgesteld.

 

3. Verslag activiteiten 2013, Francisca Benthem

De nieuwjaarsbijeenkomst op 20 januari was georganiseerd door LEVS architecten. We bezochten het project Leeuwenveld in Weesp; project Koster in Bussum, de Zilverling toren met een geïntegreerd kunstwerk van Martijn Sandberg en het Ignatius Gymnasium met kunstwerken van Ni Haifeng.

 

Op 15 februari organiseerden Jeanne Dekkers en Helga Snel een excursie. Er werd o.a. een bezoek gebracht aan de kerk Pastor Ars van Aldo van Eyck en het Madame de Berry theater. Een middag met verwondering zoals Jeanne het noemde. [zie hier het verslag]

 

16 maart was de 2e editie van de Dutch Housing Prototypes in  Delft en Den Haag, georganiseerd door Arjan Hebly, Jörn Schiemann en Edward Schuurmans. De volgende projecten stonden op het programma: de Nirwanaflat van Duiker en Wiebinga, het woonhotel Huize Boschzicht van Verschoor, het Doelenplein van en met Jeroen Geurst, woningen van Cepezed en Van Gessel, de ecologische woning Israëls, en de diagoonwoning van Herman Hertzberger met bewoner Paul Lappia. [zie hier het verslag]

 

Het Gesprek op 10 april had als onderwerp De stad als natuur georganiseerd door Harrie van Helmond. Helga Fassbinder van Biotope City hield een lezing waar zij inging op de stad als type landschap. Groen zou beschouwd moeten worden als een gewone bouwsteen. Volgens Fassbinder moet er een vertaalslag komen naar nieuwe ontwerpconcepten. [zie hier het verslag]

De Werkbund NordRheinWestfalen had AetA uitgenodigd een gezamenlijke excursie naar het Ruhrgebied te maken. De thematiek van het excursieweekend was ‘de rol van cultuur in het naoorlogse Duitsland’.
De excursie van 19 tot 21 april werd georganiseerd door Heike Löhmann, Otto van Dijk en Edward Schuurmans. [zie hier het verslag]

 

Op 11 mei deelt Ineke Hulshof ruim 20 jaar ervaring aan projecten in Rotterdam. Het was een dag die geheel in het teken stond van hergebruik, co-creatie, transformatie, cpo, bewonersparticipatie en klushuizen.

Marcia Mulders en Aryan Sikkema organiseerden met hulp van Joke Vos een fantastische 5-daagse (29 mei - 2 juni) excursie Van A(rne) tot B(IG) naar Kopenhagen en Malmö. Er zijn zoveel mooie projecten bezocht dat het hier teveel is om op te noemen. [zie hier het verslag]

 

Op 8 juni organiseerde Fridjof van den Berg voor de tweede keer een excursie naar follies: Bunker 599 in Diefdijk van Ronald Rietveld Landscape; Het draaiend huis van John Körmeling in  Tilburg, de Zonnetempel Lux et Terra in Lierop van Lucien van Eerden, Monera in Gemert van Gerard Lankveld en tot slot een constructie in de tuin van Otto van Dijk. [zie hier het verslag]

 

Na een illustere reeks van 24h excursies in Rotterdam, Berlijn, Barcelona,New York en Eindhoven is de 24h Amsterdam op 14 en 15 juni la grande finale. Voortreffelijk georganiseerd door: Friso Broeksma, Tijmen Ploeg, Bas Vogelpoel, Giso Lommers en Edward Schuurmans.

Met de bus doorkruisen we Amsterdam van noord via centrum naar de verre westelijke rand, terug naar het centrum via oost naar Amsterdam Zuidoost.

29 juni was de vorige jaarvergadering in het mooie kantoor van VVKH met aansluitend een excursie langs bijzondere projecten van Joke Vos, Heren 5 en VVKH. [zie hier het verslag] en van het middagprogramma is dit verslag.


Van 19-22 september was de excursie naar Londen, zeer goed voorbereid door Marian van der Waals en Mikel van Gelderen ondersteund door Joke Vos. Sjiek en sjofel Londen na de Olympische Spelen. Veel wandelen langs afwisselende en interessante architectuur. [zie hier het verslag]

Terug in Amsterdam konden we op 2 oktober naar het Het Gesprek: Learning from Sri Lanka voornamelijk over de architectuur Geoffrey Bawa. Georganiseerd door Menno Ongering, Joke Lanphen en Aryan Sikkema.

Dan 2 dagen later vond van 4-6 oktober de treinstationsexcursie plaats.  In het weekend gingen we met de trein 10 stations bekijken: Breda, Tilburg, Keulen, Strassbourg, Metz, Luik, Leuven, Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam. De excursie was georganiseerd door Aafke van Dijk, Rogier Dobma, René van der Maten, Edward Schuurmans en Francisca Benthem. [zie hier het verslag]

2 november was de 3e Dutch Housing prototypes ditmaal in Amsterdam, georganiseerd door Paul Vlok en Edward Schuurmans. Het was een gezamenlijke excursie met studenten van de Academie van Bouwkunst Amsterdam.
De navolgende huizen werden bezocht:
Atelierwoning in het Pentagon van Theo Bosch.
Het huis van Ruud Wilmink in een oud UVA college gebouw
Drive–in woning van Mart Stam en Lotte Stam-Beese
Atelierwoningen van Zaanstra, Giessen en Sijmons
Het appartement van Wim de Vos in het wwonblik van Diener en Diener op het Java-eiland
Maisonnette The Whale van Frits van Dongen.
Patiowoning van Köther & Salman.
Twee rijwoningen aan het water van Willem Jan Neutelings. De woningen zijn inmiddels verbowud door de eigenaren: Gerard Comello en Arnout Gelauff.

[zie hier het verslag]


23 november organiseerde Marina Roosebeek een bezoek aan het huis de Helling, woonhuis van Jan en Trees Verster. Ongeveer 25 leden werden hartelijk ontvangen en rondgeleid door Trees. Het was een mooie middag vol anekdotes over en warme herinneringen aan Jan Verster. [zie hier het verslag]

Behalve het organiseren van excursies en gesprekken is een hoofdactiviteit van AetA de uitgave van Forums. De redactieraad van Forum onder voorzitterschap van Jurriaan verzet enorm veel werk, ze vergaderen iedere 2 weken waar Jurriaan immer zorgt voor een heerlijke maaltijd met als resultaat dat er in 2013 drie fijne Forums zijn uitgekomen:
Bouwkunst, Proto-type en Werken aan andermans werk.
Een applaus voor de redactieraad van Forum!!

4. Financiën 2013
Diederik Dam  licht de jaarstukken op zijn bekende heldere manier toe.
Uit de balans blijkt dat AetA met een banksaldo van € 96.676,-- een financieel gezond genootschap is.
De reservering voor het risicofonds zit met een bedrag van € 7.227 dicht bij het maximum van
€ 10.000.
Voor Forum is een aparte begroting:
Het budget van Forum is nu gelinkt aan het aantal leden. Omdat het aantal leden daalt, daalt ook het budget van Forum. Voor 2013 wordt daarom een vast bedrag van € 20.000,- voor Forum begroot.
De ledenadministratie is wat ingewikkelder geworden:
Jonge leden tot 35 jaar kunnen voor een lager bedrag (50%) lid worden. Dit is een oud besluit dat ook al in het jaarverslag over 2012 wordt vermeld.
Nieuwe leden die zich na 1 augustus aanmelden betalen voor dat jaar € 50,- . Wanneer  leden zich in de laatste drie maanden van het jaar aanmelden, zijn ze die maanden gratis lid.
Fridjof wil graag dat de leden eerder geïnformeerd worden over een regeling zoals die voor jonge leden. Dit bestuursbesluit stond dus al in het verslag van de vorige jaarvergadering.

 

De kascommissie heeft de jaarstukken gecontroleerd en verleent bij monde van Adriaan Mout decharge aan penningmeester Diederik.

Diederik heeft zich aangemeld als lid van de nieuwe kascommissie.

 

5. Geplande excursie binnen-en buitenland
Mathias Lehner:
Voor de  4-daagse excursie  Noorwegen/Zweden van 12-14 september 2014 hebben zich 19 personen aangemeld. Bij 20 deelnemers wordt de reis goedkoper. Mathias hoopt dat nog één lid zich aanmeldt. De organisatie ligt in handen van Mathias en Betty Aarts.

Van 8 - 22 november gaan we naar Sri Lanka om o.a. het werk van Geoffrey Bawa te bekijken. Deze reis wordt georganiseerd door Aryan Sikkema, Menno Ongering en Joke Lanphen.
In mei 2015 is de excursie naar de Baltische Staten: Estland, Letland, Litouwen gepland ook georganiseerd door Mathias en Betty Aarts.
Mathias doet een oproep aan de leden om zich te melden met ideeën voor buitenlandse excursies.
 

Harrie van Helmond vertelt dat er op 6 september een excursie is gepland naar Leiden met Jan Frans van der Eerden.
Dan is op 4 oktober weer een prototype excursie. Organisatie Edward Schuurmans
En in december gaan we wederopbouw monumenten in Den Haag bezoeken. Het gaat om  ambassades, villa's + de gebieden eromheen. Organisatie  door Anita Blom.
Harrie vertelt dat het maken van verslagen van de binnenlandse excursies niet goed gaat. Hij vraagt aan de aanwezige leden wie over de excursie Amsterdam Noord na de jaarvergadering een verslag wil maken. Niemand meldt zich aan. Treurig!!

Vraag van Rens Schulze of we het format van de VillAetA's handhaven. Dat wil het bestuur, maar daarvoor is input van de leden noodzakelijk.

 

 

6. Forum

Jurriaan van Stigt
In mei  van dit jaar kregen de leden Forum nr 06 met de titel 'Horizon' thuis gestuurd. Een mooi nummer waarbij de titel zowel slaat op de letterlijke horizon in het landschap als ook op een vooruitblik van architecten en ontwerpers naar de toekomst.

Forum nummer 07 over het  'Nieuwe verhaal van en andere gedachte'  is in de maak en komt in september uit. Deze Forum sluit aan bij een tentoonstelling in Het Nieuwe Instituut  over o.a. Herman Hertzberger, Joop van Stigt, de geschiedenis van Forum en van de Academie van Bouwkunst. Er zal in de Forum een nieuwe andere gedachte geformuleerd worden.

Jurriaan zegt dat hij met veel plezier doorgaat met het maken van Forums. Het is de bedoeling dat ieder  AetA-lid een keer een artikel voor Forum schrijft.

Jurriaan is uiteraard blij met de financiële ruimte voor Forum.

Rens Schulze vraagt hoe het gesteld is met de verspreiding van Forums naar bibliotheken en onderwijsinstellingen.

Jurriaan antwoordt dat dat nog niet echt aan de orde is .

Hester Wolters oppert het idee om subsidie voor het vertalen aan te vragen.

Marian van der Waals vraagt waar de wel vertaalde Forums naartoe zijn gestuurd.

Jurriaan antwoordt dat het zijn bedoeling is dat de Engelse vertaling (van de nrs 2,3 en 4) en ook de Nederlandse versie gratis digitaal wordt verspreid onder bibliotheken en onderwijsinstellingen. Het A5 formaat is speciaal gekozen uit het oogpunt van digitale verspreiding.

Het sturen van Forums is ook goed voor de naamsbekendheid van AetA en Forum.

Omdat de Forums veel tekst bevatten en vertaalkosten  daar gelijke tred mee houden, worden de laatste Forums niet meer vertaald. Misschien dat daar in de toekomst wel weer budget voor gevonden kan worden.

Jurriaan doet een oproep aan de leden om eens een Forum abonnement cadeau te doen.

 

7. Website

Geleidelijk aan worden alle bugs uit de website verwijderd.

 

8. Bestuurswisseling

Dit jaar nemen Jurriaan (Forum) en Francisca (secretaris) afscheid na 6 jaar in functie te zijn geweest. Diederik (penningmeester) vertrekt in de loop van dit jaar na een bestuursperiode van 4 jaar.

De afscheidsspeeches van Joke Vos voor Francisca en Jurriaan en van Jurriaan voor Diederik zijn te vinden op website.

Ook de mooie portretten van Joost Swarte die de scheidende bestuursleden traditiegetrouw  krijgen, kunnen op de website worden bewonderd.

Het bestuur draag Elsbeth Ronner voor voor de functie van secretaris en René van der Maten voor de functie van penningmeester. Niemand van de aanwezig leden maakt bezwaar tegen deze benoemingen waarmee ze officieel bekrachtigd zijn.

Omdat Jurriaan voorlopig hoofdredacteur van Forum blijft, wordt zijn functie in het bestuur vooralsnog niet ingevuld.

 

9. Rondvraag en sluiting

Fridjof van den Berg vraagt of het bestuur wel eens gedacht heeft aan het benoemen van ereleden.

Het bestuur heeft dat in het verleden wel eens besproken en kwam toen tot de conclusie dat er geen noodzaak voor was.

Hans Davidson zegt dat hij het daar geheel mee eens is.

Dan vraagt Fridjof naar de ideeën van het bestuur over het 160-jarig lustrum in 2015.

Joke zegt dat daar op dat moment nog niet veel over te zeggen valt, maar dat het lustrum de volle aandacht van het bestuur heeft. Zodra er nieuws is wordt dat bekend gemaakt.

 

En dan is het tijd voor Kathrin Hanf van architectenbureau SeARCH die een toelichting geeft op hun ontwerp voor het nieuwe HISWA gebouw in het IJ dat we daarna gaan bezoeken.

Publicatiecategorie

Laatste publicaties