Verslag Het Gesprek 2 mei 2018

Het Gesprek d.d. 2 mei 2018: Architect in Oorlogstijd

Woensdagavond 2 mei 2018 beet Minke Wagenaar met deze titel de spits af van een nieuwe serie Het Gesprek. Gast van de avond David Keuning gaf een lezing over zijn promotie onderzoek Bouwkunst en de Nieuwe Orde. Daarna volgde een interview en een open gesprek over de verwikkelingen in de naoorlogse architectenwereld. Van shaming & blaming tot verzwijging en verdraaiing, niets menselijks is ons architecten vreemd. Waarom Wijdeveld, getrouwd met een Joodse vrouw, voor de bezetter werkte is een raadsel, maar hij redde daarmee wel haar leven. Van de Nieuwe Orde is (steden)bouwkundig niet veel tot stand gekomen volgens David Keuning. Minke Wagenaar verwees naar het sentiment van de rigoureuze aanpak, zowel voor als na het bombardement van Rotterdam, maar een duidelijk relatie valt niet ondubbelzinnig te leggen. Tot slot spraken we over het Holocaust Namenmonument Nederland, waarop ook de naam van zeven AetA leden komt te staan, naast die van nog 23 andere omgebrachte Joodse architecten. Is het voor het Genootschap om deze namen te adopteren of is dit meer een private aangelegenheid? Het monument zelf is zeker niet onomstreden, in meerdere opzichten, en zal als onderwerp nog nader aan de orde komen. Het was een geslaagde avond met 17 deelnemers waaronder 4 introducees.

Het volgende Gesprek zal in het najaar plaatsvinden.

Publicatiecategorie

Laatste publicaties