Verslag 100 jaar Werkbund

Otto van Dijk heeft gevolg gegeven aan de uitnodiging van de Werkbund aan AetA-leden om op 16 mei 2014 naar Keulen te komen. De Werkbund bestaat 100 jaar en daar was een tentoonstelling en een feestje aan gekoppeld. Hierbij Otto’s verslag van die dag.

 

Voorafgaand aan het bezoek aan de 100-jarige Werkbund had ik voor mijzelf een programma bedacht met bezoek aan een aantal projecten in Keulen. Ik liep in het schitterende zonnige weer langs de Rijn en dacht voortdurend aan onze lieve AetA-vrienden Corien Sparnaay en Kees Volger, die ons door een noodlottig auto-ongeval ontvallen zijn en die dezelfde middag zouden worden begraven in Amsterdam. Natuurlijk kwam ik in de te bezoeken projecten overal orgels tegen en dacht daardoor steeds aan Kees. Onderweg op een excursie trakteerde hij de AetA-gezelschappen veelvuldig op korte orgelconcerten. Uitermate triest dat deze energieke vrienden ons op deze wijze ontvallen zijn.

 

Ik bezocht met deze gedachten in het achterhoofd een gehele restyling van de Rijnoever middels het project Rheinauhafen (oud en nieuw), het museum van Ungers en, voor de derde keer, het onovertroffen Kolumba-museum van Peter Zumthor. Maar eveneens heb ik het schitterende 50-jaren werk van Rudolph Schwarz bezocht,  het Festhaus Gürzenich. Fantastische 50-jaren architectuur en voorbeeldig gerestaureerd.  Meer dan een bezoek waard. Andersoortig dan de vele kerken van zijn hand, maar ook een prachtig werk. In het project is een kerkruïne geïntegreerd, waar je vanuit het Festhaus in kunt kijken. Wat dit project bovendien bijzonder maakt, zijn de vele geïntegreerde kunsttoepassingen, zoals de leuningen, deurkrukken en deuren  van Mataré.

 

Kortom, meer dan redelijk voldaan belandde ik in de middag op het feest van de Werkbund in de Designpost. Eigenlijk kon de dag al niet meer stuk. Ik werd allerhartelijkst begroet door Birgit, Bernd , Behrendt en Meissenheimer. De bijeenkomst was door Bernd goed en afwisselend georganiseerd met veel toespraken en uiteenzettingen. Bijzonder was een optreden van architectuurstudenten van de Alanus Hochschule uit: Alfter (bij Bonn) (zie bijgaande foto). Zij voerden een stuk op: 'Muthesius versus Van der Velde '. Alle topstukken uit de wereldarchitectuur (zoals Loos, Gropius , Mies, Van der Velde , Bruno Taut, Wagenfeld etc, etc) werden in het stuk ten tonele gevoerd. Wat de relatie was tussen dit stuk en de Werkbund ontging mij voor een deel, maar het was een fantastisch intermezzo tussen de diverse relatief theoretische beschouwingen.

 

Jammer vond ik, dat in de toespraken van diverse professoren over de 100-jarige geschiedenis van de Werkbund volstrekt onderbelicht bleef, wat nu precies de relatie van de Werkbund was met de industrie, ambachten en wetenschap. Tijdens de voorbereiding van de reis naar Essen en omgeving in 2013 werd juist dat aspect aangekondigd. Ook de toekomst van de Werkbund en eventuele nieuwe ontwikkelingen bleven relatief onderbelicht. Maar het geheel was goed georganiseerd en redelijk afwisselend.

 

Kortom het was een interessante dag met mooi weer, maar ook met het zware verlies van onze AetA-vrienden nadrukkelijk in mijn gedachten.

 

Otto van Dijk

Publicatiecategorie

Laatste publicaties