Verslag excursie delft

  • Cepezed - hotel centraal Delft

  • UN studio - gebouw ECHO

  • Toelichting Robert Winkel Kabeldistrict

  • Woonhuis van Zwol Frankenmolen

Dit is een verslag van

Delft

Verslag excursie Delft AetA 16 september 2022

Onder het motto “een rondje Delft” hebben we onder leiding van Madeleine Steigenga en Tako Postma, stadsarchitect van Delft, een compacte en zeer goed gepland bezoek aan Delft gebracht, waarbij wonen in de binnenstad, herbestemming van een bedrijventerrein, duurzaamheid en nieuwbouw op het TU-terrein de aandacht krijgen.

Het gebied rond het station wordt onder de noemer “Nieuw Delft” tot een nieuw woongebied getransformeerd; voornamelijk op en naast het ondergrondse spoortracé. Liesbeth Janson gaf ons een rondleiding en vooral de bezoekjes aan appartementen in dit gebied gaven een fraai beeld van de woonkwaliteit in dit gebied. Het woonhuis van Jasper van Zwol en Ieke Frankenmolen, geheel in CLT ontworpen, is een prachtig voorbeeld van de mogelijkheden die je hier, als je je droom kunt realiseren, kunt waarmaken.

Na de lunch bij “brood op de plank” bij de Stichting Stunt, een verzameling van acht leerwerkbedrijven, was de middag gereserveerd voor ontwikkeling in het zuidelijk deel van Delft. De voormalige kabelfabriek, nu onder de naam Kabeldistrict de plek voor een grootscheepse transformatie, is de volgende halte waar Robert Winkel (MEI architecten) een toelichting geeft op de planvorming. Kernbegrippen zijn: compact, autovrij, groen, Delftse sfeer. Het samengaan van wonen en werken zal de sfeer bepalen, waarbij het behouden van de maakindustrie in dit gebied de ambitie is. Het is één van de grootste stedelijke herontwikkelingen in Nederland en kan totaal bijna 4000 woningen en 1250 arbeidsplaatsen bevatten, naast ook culturele en maatschappelijke voorzieningen.

Het TU-terrein is niet alleen een verzameling onderwijs- en onderzoeksinstellingen, maar ook wordt hier onder het motto “The Green Village” een openlucht laboratorium voor duurzame innovatie ontwikkeld. Pieter van Schaijk en Hubert Linssen gavan een toelichting en leidde ons rond. Kernthema’s zijn de klimaatadaptieve stad, toekomstige energiesystemen en duurzaam bouwen en renoveren. Het is een proeftuin voor innovaties op gebied van materialen, voorkoming van hittestress, vasthouden van water, etc. bedrijven kunnen hier nieuwe producten laten testen. Een succesvolle samenwerking tussen de TU en de veelal startende bedrijven die hier hun innovaties willen testen.

Het nieuwe onderwijsgebouw Echo, ontworpen door UN studio, is niet meer specifiek op één faculteit gericht, maar is een generiek gebouw waar verschillende faculteiten ruimten kunnen afhuren en als zodanig staat het ook model voor een nieuw beleid van de TU, waarbij, naast informele uitwisseling van kennis en ideeën, ook een efficiënter gebruik van de gebouwen centraal staat.

In het HotelCentraal, de plek van de borrel na afloop, geeft Jan Houtekamer, van CePeZed bouwteam, een rondleiding. Op de plek van het voormalige legermuseum is een restaurant en een congres- en zalencentrum ingericht. Overtuigend is de (reversibele) inpassing van de hotelkamers in het andere bouwdeel, dat uit het eind van de 17e eeuw dateert. Twee nieuwe bruggen maken het complex beter bereikbaar, waarbij deze bruggen geheel los van de kademuren zijn gehouden.

Publicatiecategorie

Laatste publicaties