Van Eesteren Gesprek #92: 100 Jaar Maison d’Artiste

In het Van Eesteren museum wordt op zondag 24 september vanaf 3 uur een minisymposium georganiseerd over ‘De jonge architect Cor van Eesteren’. Aanleiding is de viering van het honderdjarig bestaan van het Maison d’Artiste dat in 1923 voor een tentoonstelling te Parijs werd ontworpen door Cor van Eesteren en Theo van Doesburg. Zij ontwierpen drie maquettes voor diezelfde tentoonstelling. Geen van de drie ontwerpen zijn ooit gebouwd. Gerrit Rietveld zou een jaar later, in 1924, het Schröderhuis opleveren. De kartonnen maquette van het Maison d’Artiste ging door wateroverlast al het jaar erna (1924) verloren. Gelukkig bleven de zwart-wit foto’s beschikbaar. Die werden wereldwijd gepubliceerd.

In 2002 hebben studenten TU Delft vanaf de foto’s de geometrie en de kleurencompositie vanuit de foto’s kunnen reconstrueren. In 2003 bouwden ze een supergroot model of wel een minigebouw in schaal 1 op 5: het ‘Prototype’ genaamd. In 2022 heeft emeritus professor Mick Eekhout het werk van zijn studenten afgerond door ook het interieur en de maakbaarheid van het ontwerp via hightech methoden en materialen te ontwikkelen.

Bewonderenswaardig is het zwevende karakter door de uitkragende ruimtelijke modulen van de verschillende kamers van het Maison die haaks verschoven boven elkaar zijn opgesteld. Door de vele uitkragingen lijkt het Maison te zweven. Het werd het meest verbazing wekkende architectonisch ontwerp dat Cor van Eesteren ooit zou maken. De invloed van Theo van Doesburg geldt ook het aanbrengen van De Stijlkleuren op wandvlakken en luifels.

Er zullen drie lezingen worden gegeven:
Mick Eekhout (emeritus hoogleraar TU Delft): ‘De jonge architect Cor van Eesteren en het

Maison d’ Artiste, het meest dappere huis ooit ontworpen’;
Thijs Asselbergs (emeritus hoogleraar TU Delft): ‘Over de nieuwe architect, Innovatie

implementeren in ruimtelijke kwaliteit vereist optimaal teamwork’’ (emeritaatsrede 4 juli); Diana Lautenbag (jonge zelfstandig architect te Leeuwarden): ‘De positie van de architect is

verslechterd. Is er een weg terug?’
Hélène Hartman (kunsthistorica, oud vrijwilliger VEM, lid van het genootschap A et A) zal de

lezingen modereren.

De tijdsduur van de lezingen en de vragen & antwoorden zal zijn van 3 u ’s middags tot half 5. Jonge architecten (ook in opleiding) worden specifiek uitgenodigd vanwege het onderwerp jonge architecten. Dit perscommuniqué gaat naar de websites van het Van Eesteren museum, het genootschap A et A, de Academie van Bouwkunst Amsterdam en de faculteit Bouwkunde TU Delft. Inschrijven is alleen mogelijk via de website van de stichting Maison d’Artiste: www.100jaarmaisondartiste.nl vanaf 31 augustus. De toegang is gratis. Te koop zullen boekjes van de sprekers met de inhoud van de lezingen zijn.

Datum: zondag 24 september 2023
Tijd: 15.00-16.30 (inloop om 14.30 uur)
Locatie: Van Eesteren Museum, Noordzijde 31, 1064 GV  Amsterdam
Ticket: Reserveer op www.100jaarmaisondartiste.nl
Voertaal: Nederlands

Publicatiecategorie

Laatste publicaties