Jurriaan van Stigt

Over mijzelf

jur@levs.nl

Voor Jurriaan van Stigt is een architect een vakman die breed geïnteresseerd is en integrale kennis heeft over de totale reikwijdte van het vak. Architectuur moet mogelijkheden bieden en ruimte maken, maar tegelijk bepalen. Zijn inspiratie is de context waarin architectuur ontstaat en de betekenis die zij kan hebben in het realiseren van idealen. Voor Jurriaan speelt de verbinding met het maken, materialiseren en bouwen met en voor mensen een belangrijke rol, maar hij heeft ook een brede interesse voor de vele aspecten van het maatschappelijke debat. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het werken en bouwen in Mali, de redactie van het tijdschrift FORUM en de integratie van kunst.

Jurriaan van Stigt is een van de drie partners van LEVS architecten. Samen met Marianne Loof richtte hij in 1989 in Amsterdam het bureau Loof & van Stigt Architecten op. Nadat Adriaan Mout in 2005 als partner toetrad, kreeg het bureau de naam LEVS architecten. Jurriaan studeerde in 1988 cum laude af aan de TU Delft.

Sinds 2009 is Jurriaan voorzitter van de stichting Partners Pays-Dogon. De stichting houdt zich bezig met een breed veld van activiteiten in west Mali. In samenwerking met de Dogon werkt de stichting aan projecten op het gebied van onderwijs, de vergroening van de woestijn, schoonwater, empowerment van vrouwen, gezondheid en cultuur. LEVS architecten ontwerpt belangeloos alle gebouwen voor de stichting. De circulaire economie is hier een noodzakelijke realiteit om te leven. Het ontwikkelen van nieuwe bouwmethoden met HCEB (hydraulically compressed earth blocks) is daar een onderdeel van. Deze ontwikkelingen leiden inmiddels tot training en opleidingsprojecten van metselaars, niet alleen in Mali maar inmiddels ook in Mauritanië en Burundi. Het inspireert in Nederland weer tot productontwikkeling, het maken van bouwmethodiek en handleidingen, vereenvoudiging van ontwerpen en omgaan met de natuurlijke mogelijkheden. Dit komt onder ander tot uiting in conceptontwikkelingen zoals voor het depot in Friesland. ‘Meer met minder’ is steeds meer een ontwerpleidmotief van LEVS.
De afgelopen zeven jaar was Jurriaan hoofdredacteur van het AetA tijdschrift FORUM. Leidend thema voor deze serie was het verhaal achter de architectuur: niet het beeld maar de betekenis van architectuur in het maatschappelijke debat weer boven tafel te krijgen. Thema’s als ‘Krimp en groei’, ‘Prototype versus huismerk woningbouw’, ‘In huis’ over waarom de zitkuil weer terug is, voeren hier de boventoon en niet het ‘beeld’ van architectuur zoals inmiddels overdadig aanwezig via internet.

Sinds 2017 is Jurriaan verbonden als schrijver aan het tijdschrift My Liveable City, waarin de circulaire stadseconomie het centrale thema is. Jurriaan heeft gastdocentschappen aan bijvoorbeeld de Academie van Bouwkunst Amsterdam, en wordt uitgenodigd als jurylid voor uiteenlopende vak prijzen.