Rectificatie Appendix 2

Het Lustrumboek – Geschiedenis van AetA - Appendix 2 2006-2020

Alle AetA leden die aanwezig waren tijdens het 33ste Lustrum op 25 september jl. hebben Appendix 2 meegekregen, het Lustrumboek over de geschiedenis van AetA vanaf 2006 t/m 2020.

Spinoza zei het al: Iets kan zowel goed zijn, slecht zijn of geen van beide. Architectuur kan goed zijn voor de architect, slecht voor iemand die er tegenaan moet kijken en het zicht beperkt, maar voor de meeste mensen maakt het niet zoveel uit. En toch is onze verantwoordelijkheid groot.

De eerste 135 jaar van het bestaan van ons Genootschap is vastgelegd in het in 1992 verschenen boek ‘Genootschap A et A 1855-1990’. De eerste aanvulling op dit boek ‘Appendix van het boek 1855-1990’ over de periode 1991-2005, verscheen ter gelegenheid van het 150 jarig Lustrum. En nu is er ‘Appendix 2’ waarin de periode 2006-2020 beschreven wordt. Ook dit boek laat, zowel in tekst als ontwerp, zien dat er in het architectonische leven steeds sprake is van hoge toppen en diepe dalen; van hoogconjunctuur naar crisis, van herstel naar de recente coronacrisis en een onbekende toekomst.

Veel dank is verschuldigd aan allen die deze uitgave mogelijk hebben gemaakt, de donateurs met name de Stichting ArchiScienza, de vormgever en de A et A leden die gezamenlijk het onderzoek, schrijf- en redactiewerk en het verzamelen en selecteren van het beeldmateriaal tot stand hebben gebracht.

 

En alle leden die niet bij het Lustrum waren hebben dit Lustrumboek rond 12 november thuis of naar hun werkadres gestuurd gekregen. Mocht er een AetA lid zijn die geen Lustrumboek heeft ontvangen meldt dit dan bij secretaris@aeta.nl

Bijna onvermijdelijk maar bij de redactie is een melding binnengekomen van een foutje in de tekst van het Lustrumboek. Op pagina 89 staat dat de voorzitter van de Lustrumcommissie, die het 160-jarig bestaan van AetA organiseerde, Wijnand Looise was. Dit moet zijn Joke Vos. 

In de digitale versie van het Lustrumboek is deze fout gecorrigeerd. Van de drie inmiddels verschenen boeken over de geschiedenis van AetA:

  • Genootschap Architectura et Amicitia 1855-1990
  • Appendix 1 van het boek 1855-1990 over de periode 1990-2005
  • Appendix 2 van het boek 1855-1990 over de periode 2006-2020

Er is inmiddels een digitale bladerversie beschikbaar. Via de Home pagina waarmee de AetA website opent en klikken op lees meer kom je op de pagina Wat is AetA. Onder het katern over de Geschiedenis kun je doorklikken naar de 3 tot nu verschenen boeken over AetA:   https://issuu.com/genootschap_aeta

Veel lees- en kijkplezier!

Publicatiecategorie

Laatste publicaties