vr 26 juni 2009
| Presentatie van de nieuwe Forum

Start/aanvang:

00:00

Einde:

23:45

Maximaal aantal deelnemers

0

Op de dag voor de Dag van de Architectuur , vindt vanaf 16.00 tot 18.30 uur in het nieuwe Academiegebouw van het Vredespaleis, ontworpen door Michael Wilford , de pr esentatie plaats van de nieuwe Forum: Den Haag/Maarten Schmitt.

Programma:

  • Vanaf 16.00 uur Inloop
  • 17.00 uur Welkom van Jeroen Vervliet van de Carnegie Stichting
  • 17.10 uur I ntro van redactielid en ex-Hagenaar Paul de Vroom
  • 17.15 uur Bijdrage van een 'mystery guest
  •  17.30 uur Maarten Schmitt slotwoord
  • 17.45-18.30 uur Borrel

Aanmelding verplicht

Vanwege speciale veiligheidvoorschriften is het vooraf aanmelden via e-mail of website verplicht -Monique@aeta.nl, www.aeta.nl. De aanmelding sluit op woensdagmorgen 24 juni om 12.00 uur. Degenen die zich hebben aangemeld ontvangen een persoonlijke uitnodiging per mail terug. Deze uitnodiging en legitimatie moeten worden getoond bij de beveiligde entree van het Vredespaleis op 26 juni.

de nieuwe Forum

De afg elopen tijd is hard gewerkt aan deze tweede in een reeks Forums over het auteurschap in stedenbouw. Was het vorig jaarde beurt aan Amsterdam en Ton Schaap nu staat het werk van Maarten Schmitt aan Den Haag centraal. We lezen vanuit welke achtergrond en met welke inzet hij de afgelopen elf jaar heeft gewerkt aan deze stad als stadsstedenbouwer. Natuurlijk zijn dat verhalen met pieken en dalen, met succesmomenten en teleurstellingen. De Forum toont ons de kracht van de stedenbouwkundige schets, zijn pluriforme instelling, zijn passie voor de stad en zijn liefde voor het samenwerken met grote namen uit ons vak zoals Rem Koolhaas, Bolles Wilson en Rafael Moneo. In het boek zijn naast teksten van Maarten Schmitt zelf ook teksten opgenomen van Ed Taverne, Michelle Provoost en de Haagse journalist Casper Postmaa. Een en ander natuurlijk rijk geïllustreerd.