Oproep: medecurator voor schets expositie gezocht

Op initiatief van Fridjof van den Berg wil AetA een schetsexpositie samenstellen. Het gaat daarbij om reisschetsen van architecten, stedenbouwers, landschap­sarchitecten e.a disciplines. “Immers er zijn gelukkig nog mensen die nog schetsen op reizen en excursie” zegt Fridjof. Tegelijkertijd past de gedachte goed in de traditie van Aeta  - te denken valt aan de reisschetsen van Berlage en Staal.

\"\"
(L. van der Pol, De Fantasie)


Voor het verdere uitwerken van het plan voor de expositie zoeken wij een co-curator, die ook mee wil werken aan het realiseren van de expositie in een nog nader in te vullen vorm. Je zou kunnen denken aan schetsen in een bepaalde techniek of juist schetsen gemaakt op reizen naar bepaalde landen. Kortom: een leuk thema om in te duiken en een mooie programmapunt voor Architectura et Amicitia! Heb je belangstelling om mee te denken en mee te doen? Meld je bij Fridjof via fridjofvandenberg@gmail.com. Er is ook al contact gelegd met Arti et Amicitia voor een mogelijke samenwerking.

Publicatiecategorie

Laatste publicaties