Oproep: voorkomen sloop Ministerie van Sociale zaken Herman Herzberger

  • Hertzberger gebouw

Ministerie van Sociale zaken Herman Herzberger. 1979-1990.

AetA maakt zich ernstig zorgen om de voorgenomen sloop van het voormalig ministerie van Sociale Zaken in Den Haag, daterend uit de jaren tachtig van de vorige eeuw, van architect Herman Hertzberger (1932). Het gebouw heeft grote kwaliteiten en wij onderstrepen daarmee het belang van behoud. Met de sloop van dit iconische gebouw verdwijnt een waardevol bouwwerk en een schoolvoorbeeld van Nederlands structuralisme. Ik zou de AetA leden willen oproepen de gemeente Den Haag het voormalig ministerie van Sociale Zaken te behoeden voor sloop en het aan te wijzen als Post ’65-monument.

In afgelopen tijd is gebleken dat er veel verzet is tegen de nieuwbouwplannen. 

Architect Herman Hertzberger zelf betreurt de voorgenomen sloop en wijst erop dat verbouw en hergebruik van het bestaande gebouw zeer goed mogelijk is. 

AetA maakt zich ernstig zorgen om de voorgenomen sloop van het voormalig ministerie van Sociale Zaken in Den Haag, daterend uit de jaren tachtig van de vorige eeuw, van architect Herman Hertzberger (1932). AetA wijst op de grote kwaliteiten van het complex en onderstrepen daarmee het belang van behoud. 

Wij roepen AetA leden op persoonlijk actie te ondernemen naar het stadsbestuur van Den Haag om de sloop te voorkomen. Lees hier het nieuwsbericht.

Publicatiecategorie

Laatste publicaties