Op de plank voor 2021

  • Voormalig kantoorgebouw KLM, Den Haag

  • Westerschans, Goes

  • Forum, Groningen

  • Jaffa, Tel Aviv

EXCURSIES BINNENLAND

We hebben na de excursie van 6 maart 2020, het wederopbouw-oeuvre van Herman en Evert Kraaijvanger, geen excursie meer kunnen organiseren. Maar we willen graag zodra het kan de draad oppakken. Daarom zijn wel begonnen met de voorbereidingen. Hier volgt een kort overzicht wat te verwachten is: 

Goes, gebouw Westerschans
Aan de rand van het centrum van Goes ontwierpen de samenwerkende bureaus Jeanne Dekkers Architectuur en Zoetmulder samen het stedenbouwkundige inpassingsplan voor het Westerschans gebied. De eerste fase van dit plan is inmiddels opgeleverd. Het is een multifunctionele appartementengebouw met een supermarkt, winkelruimte en huurwoningen. 

Anton Zoetmulder wil ons graag rondleiden plus het ontwerp toelichten op een vrijdagmiddag. Zodra het weer mogelijk is om met een beperkte groep bij elkaar te komen willen we deze excursie plannen. Hopelijk is dat al in het begin van de lente mogelijk. 

Den Haag, oeuvre Dirk Roosenburg en bureau LIAG architects and engineers
Thomas Bögl, architect en partner van LIAG architects and engineers heeft samen met zijn bureau een fietsexcursie georganiseerd langs een aantal gebouwen van Dirk Roosenburg en recent werk van LIAG. 

De fietsroute is al eerder door het bureau uitgestippeld; deze excursie was al in mei van dit jaar gepland. Omdat we veel buiten zijn willen we zodra het kan deze excursie organiseren. We eindigen in het voormalige KLM-gebouw (1937) door Dirk Roosenburg  ontworpen. Dit gebouw is in transitie; het voormalige hoofdkantoor wordt momenteel verbouwd en we kunnen de bouwplaats bezoeken. Liag heeft het ontwerp voor de herontwikkeling gemaakt. De plek waar de ontwerpopvattingen van Dirk Roosenburg en Liag architects and engineers elkaar ontmoeten.

Groningen, Forum en meerdere projecten
Excursie naar het nieuwe Forum door NL Architects, tevens rondleiding 
Universiteitsbibliotheek door Anouk Vermeulen van AG architecten. Jeroen de Willigen van de Zwarte Hond leidt ons door de stad rond. Ook wil Willemijn Wilms Floet de hofjesexcursie dit jaar combineren met deze excursie. Het is dus een vol programma. Daarnaast is er ook nog de wens om naast de stad ook de omgeving te verkennen. Zoals een bezoek aan Krewerd, een klein wierdedorp, dat ArchiScienza ondersteunt. 

Omdat deze excursie voorbereidingen nodig heeft, willen we dit ook graag met een grotere  groep gaan doen en daar ook een heel weekend voor uittrekken. Maar dan moet er wel wat meer zekerheid zijn dat dit mogelijk is. De planning is om dit juni of najaar 2021 te organiseren. 

EXCURSIES BUITENLAND

Excursie Bauhaus Jaffa-Tel Aviv
We bereiden een excursie voor naar naar Jaffa/Tel Aviv. Het belooft een geweldige reis te worden. Afhankelijk wanneer het weer kan zal dat in het voorjaar van 2022 zijn. Tel Aviv is een zeer interessante stad met ook een prachtig erfgoed.De excursie is met name gericht op dat grote Bauhaus erfgoed  en het stedenbouwkundig plan Van Geddes. Tussen 1920 en 1940 zijn deze gebouwen opgericht door voornamelijk gevluchte duitse joodse architecten. Veel Bauhaus projecten, meer dan 1000, worden of zijn gerenoveerd. Een geweldig arsenaal aan prototypes. Maar we zullen ook hedendaagse ontwikkelingen bezoeken. Er zullen contacten zijn met daar werkende architecten en architectuurhistorici.

Studiereis Hout
Wat in het vat zit verzuurt niet. We moeten helaas de studiereis uitstellen tot het najaar van 2021. Reeds aangemelde leden blijven staan en worden op de hoogte gehouden, er is nog steeds een reservelijst. 

Studiereis Duitste Steden o.l.v. Noud de Vreeze
Na de lezing over Duiste Steden is de studiereis Duitse Steden o.l.v. Noud de Vreeze opgezet. Zodra het weer kan, zullen we de inschijving publiceren op de website.
 

Publicatiecategorie

Tags

Laatste publicaties