Nieuwe serie 'Het Gesprek'

AetA  "Lelimangesprekken"   - architecten over hun motivatie en inspiratie.

Voor deze serie gesprekken heeft van Fridjof van den Berg zijn oud-studenten uitgenodigd.

Nieuwe wegen worden ingeslagen nadat in 2008 alles veranderde in het beroepsveld van architecten. Het Gesprek gaat over de zoektocht van “jonge” architecten naar antwoorden op deze uitdagingen zoals het ontwikkelen van nieuwe materialen en het ontwerp van een circulaire stad, de terugtredende overheid en de toenemende complexiteit van de opgave.

Maar ook de vraag “hoe werk je” nu de rollen van de architect en de opdrachtgever zijn gewijzigd. Hoe initieer je werk en wat is daarbij je strategie. Vragen en overwegingen die gedeeld zullen worden in de presentaties, de dialoog en de openbare discussie.

In een serie van vier avonden komen vanuit verschillende invalshoeken de keuzes en de noodzaak van innovatie aan bod. De sprekers presenteren hun fascinatie voor het werken met een bepaald materiaal, de nadruk op het proces met de opdrachtgever of de stad, stellen innovatie als voorwaarde om te komen tot een ontwerp of zijn geheel gericht op het laten plaatsvinden van ontdekkingen. Steeds opnieuw werken ze vanuit een situatie met vele onbekenden naar een resutaat met concrete toepassingsmogelijkheden om een antwoord te formuleren op de hedendaagse vraag.

De avonden zijn openbaar voor vakgenoten en studenten en worden gemodereerd door Fridjof van de Berg en Paul Vlok.

 

Agenda 2016

Woensdag 16 maart: het Materiaal

Op de eerste avond zullen twee sprekers vertellen over hun fascinatie voor een bepaald materiaal.  Lars Courage werkt met staal en Michiel Post werkt met stro. Deze twee materialen vertegenwoordigen ieder aan aparte wereld maar roepen bij elkaar gelijk een sterk contrast op. Wat ogenschijnlijk zwak is werkt heel flexibel en duurzaam en wat sterk is blijkt bijzonder plooibaar en zacht. Een gesprek over de liefde voor de grondstof van het bouwen, waarin de tegenoverstelling van het elementaire materiaal met de toepassing van techniek, een ontwerp persoonlijk maakt.

Lars Courage van Courage architecten
over het bouwen met staal en gebruik van lichttoetreding in zijn ontwerpen.

Michel Post van Orio architecten
over toepassing van stro en het passief en actief gebruik van zon- en windenergie.

Woensdag 1 juni: het Proces

Peter van Assche van bureau SLA
over zijn integrale ontwerpbenadering, de complexe samenhang tussen gebouw en context en de dialoog met zijn opdrachtgevers.

Elma van Boxtel en Kristian Koreman van bureau ZUS
over de rol van de architect in het publieke debat over de toekomst van onze steden. Zij ontwerpen en onderzoeken gevraagd en ongevraagd aan opgaven die  architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp combineren.

Woensdag 12 oktober: de Innovatie

Daan Bruggink van OGRA achitect
over biobased economy waarin kort cyclische, hergroeibare en hernieuwbare grondstoffen gebruikt worden in plaats van fossiele.

Jan Jaap Ruijssenaars van Universe architecture
Over innovatie door te leren van de lessen uit het verleden.

Woensdag 23 november: de Ontdekkingen

Joris Smits van RoyalhaskoningDHV
Over het ontwerp van bruggen met fibre versterkte polymeren constructies.

Haiko Meijer van ONIX NL
Over innovatieve constructies en experimentele structuren en een uitzonderlijke sensitiviteit voor de praktische dimensie.

 

Locatie:                 Benthem Crouwel Architecten

               Generaal Vetterstraat 57, 1059 BT Amsterdam

Tijd:                       20:00 - 22:30 (zaal open: 19:30)

Aanmelden:          Er is plaats voor maximaal 30 personen, aanmelden op www.AetA.nl

Entrée:                   Leden en Studenten gratis,

niet-leden betalen 5,- Euro. En kunnen zich opgeven met een email aan P.Vlok@archifox.nl

 

 

Opzet van de avond:

19:30                     zaal open: koffie, thee, water

20:00                     Introductie Het Gesprek                                   Fridjof van den Berg

20:20                     Presenatie 1ste spreker, 20 min

                               Presentatie 2de spreker, 20 min

21:00                     Gesprek olv moderatoren                                Fridjof en Paul Vlok

21:20                     Discussie met het publiek                                              

22:00                     Borrel

22:30                     Einde programma,

23:00                     sluiting zaal

Publicatiecategorie

Laatste publicaties