Nieuwe leden

 • Anton Zoetmulder

 • Meintje Delisse

 • Paul Kuipers

 • Philip Breedveld

We hebben dit jaar vier nieuwe leden mogen verwelkomen, ze stellen zich graag aan jullie voor:

 • Anton Zoetmulder
  Anton Zoetmulder is in 2015 Cum Laude afgestudeerd aan de Architectuuropleiding van de TU Delft. Binnen het bureau voor bouwkunst ZOETMULDER werkt hij samen met zijn zus, Elise Zoetmulder, aan de verweving van de disciplines architectuur, interieur, stedenbouw en productontwerp. Dit doen zij door aandachtig om te gaan met de thema’s; schaal, sfeer en duurzame materialisatie. Hierin is speciale aandacht voor fundamenteel onderzoek. Anton Zoetmulder schrijft onder andere over de rol van schoonheid, zintuiglijke beleving en materialiteit in relatie tot het architectonisch ontwerpproces. Ook is hij specialist in de radicale Franse woningbouwarchitect Jean Renaudie.
 • Meintje Delisse
  Als nieuw lid van de AetA wil ik me graag voorstellen.

  Sociale ruimten fascineren mij. In 2018 ben ik afgestudeerd aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam met een daklandschap dat het Burgerweeshuis en de Tripolis Torens van Aldo van Eyck met elkaar verbindt. Dit landschap is een ontmoetingsplaats voor de uitwisseling van kennis en culturele rijkdommen met vluchtelingen.

  Plekken die mensen verbinden; als architect bij Bureau SLA ontwerp ik aan verschillende soorten projecten met deze thematiek. Van een vergaderhub voor startende ondernemers uit Amsterdam Zuidoost tot zorgwoningen voor mensen met een verslaving. Daarnaast vind ik het erg leuk om les te geven. Op dit moment ben ik gastdocent aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam en de Fachhochschule in Erfurt in Duitsland.

  De afgelopen jaren heeft Paul Vlok me meerdere malen geënthousiasmeerd over de AetA. Ik verwacht toe te treden tot een interessante club die graag de passie voor het vak met elkaar deelt. Ik kijk uit naar de eerste excursie!

 • Paul Kuipers
  Met een achtergrond in de Beeldende Kunst (afgestudeerd aan de afdeling OK5 / Beeldende Kunst en Publieke Ruimte aan ArtEZ Arnhem) ben ik recentelijk afgestudeerd aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam met het project Achterhuis. Het is een architectonisch onderzoek naar ruimtelijke encryptie, door het ontwerpen van een nieuw 'publiek huis' voor Edward Snowden in Amsterdam. Het adresseert de precaire staat van klokkenluiders en het belang van transparantie en privacy voor een democratische samenleving.

  Binnen mijn eigen praktijk, sinds 2015, werk ik ondermeer samen met kunstenaar en propaganda-onderzoeker Jonas Staal aan kunstpolitieke projecten zoals New World Summit en New Unions, gebaseerd op een gezamelijk onderzoek naar speculatieve en utopische vormen van architectuur.

 • Philip Breedveld
  Afgelopen jaar heb ik Werkplaats Architecten opgericht, met name gericht op opgaves woningbouw en zorg, zowel nieuwbouw als renovatie. Daarvoor heb ik een aantal periodes gewerkt bij middelgrote bureaus. Architect sinds 1994, afgestudeerd in Delft. Buiten werktijd ben ik het liefst op het water, misschien ook omdat daar de blik op de horizon de meeste ontspanning biedt. Het is leuk om aan te sluiten bij een vereniging met zo’n mooie geschiedenis als AetA, maar nog leuker om vanuit die traditie met geïnteresseerden en vakgenoten inhoud te kunnen geven aan de ontwikkeling het vak en architectuur in het algemeen.

Publicatiecategorie

Laatste publicaties