Nieuw lid: Tom van Tuijn

Tom van Tuijn is jl lid geworden van AetA. Hij stelt zich voor:

Ik ben werkzaam als zelfstandig stedenbouwkundige. Opgeleid en afgestudeerd aan de Academie van Bouwkunst in Tilburg gedurende de crisis heb ik een bijzondere interesse ontwikkeld voor ruimtelijk-maatschappelijke opgaves in de context van de moderne netwerkmaatschappij. Mijn focus ligt voornamelijk op transformatie en herontwikkeling van zowel binnenstedelijke als landschappelijke gebieden. Zowel voor publieke als voor private opdrachtgevers. Dit betekent holistisch en vanuit de onderlinge verbondenheid van opgaven, reageren met geïntegreerde en op samenwerking gebaseerde oplossingen en processen die tegemoetkomen aan behoeften van alle stakeholders. Zo gaat het bij het transformeren van plekken net zo goed om het transformeren van mensen die er aan werken.

Vanuit die optiek ben ik geïnteresseerd in het doorontwikkelen van serieuze vormen van participatie en co-creatie op allerlei niveaus. En dan bedoel ik niet het houden van een vluchtige workshop maar het werkelijk inbedden van oplossingen. Bijvoorbeeld door inzichten te krijgen in de invloed van cultuur op besluitvorming en samenwerking, met private opdrachtgevers aan kwalitatieve gebiedsontwikkelingen werken of fundamentele verantwoordelijkheid voor burgers bij de herinrichting van een openbare ruimte. Dat vraagt ook om het ‘anders’ analyseren en aanvliegen van opgaves. Denk aan het gebruik van ketenanalyses, data en –visualisatie t.b.v. besluitvormingsprocessen.

Om dit te kunnen (blijven) doen en maatschappelijk relevant te kunnen blijven doen vraagt dit om kennisontwikkeling, reflectie en samenwerking. Dit is wat ik voor een deel kan geven en tegelijkertijd waar ik naar op zoek ben in AetA.

Publicatiecategorie

Laatste publicaties