Nieuw lid: Thijs de Zeeuw

Na deelname en betrokkenheid in het programma van het lustrumfeest is Thijs de Zeeuw lid geworden van AetA. Hij stelt zich voor.

Goedendag.
Mijn naam is Thijs de Zeeuw.

Via de WUR en de Academie van Bouwkunst Amsterdam ben ik landschapsarchitect geworden. Tijdens mijn studie aan de Academie heb ik bij H+N+S Landschapsarchitecten gewerkt. Aan natuurprojecten, dijkversterkingen en lange termijn visies.

Daarna ben ik met mijn fascinatie voor natuur en haar schuivende definitie, bij Artis terecht gekomen. Hier, en af en toe elders ontwerp ik als zelfstandig landschapsarchitect sindsdien dierverblijven: Landschapsarchitectuur optima forma en in nauwe relatie tot architectuur. Het bevalt mij dat het werk zich beweegt binnen een context die iedereen aanspreekt: hoe verhouden wij ons tot de natuur? Zijn dierentuinen nog van deze tijd? Kun je met -en aan- natuur ontwerpen? Ik schrijf graag mee aan een nieuw hoofdstuk van Architectura et Amicitia.

Vriendelijk groet!

Thijs de Zeeuw


\"\"
schets rotspartijen olifantenverblijf (Elephas maximus) Natura Artis Magistra, 2015


\"\"
(verblijf voor) Onechte gaviaal (Tomistoma schlegeleii) Natura Artis Magistra, 2013

Publicatiecategorie

Laatste publicaties