Nieuw lid: Piet van Ruler

Piet van Ruler werd recent lid van AetA. Hij stelt zich voor:

"Ik ben afgestudeerd aan de h.t.s. in Zwolle als weg- en waterbouwkundige en op de TU/e als bouwkundig ingenieur met als afstudeerrichting Stadsvernieuwing. Ik ben altijd gepassioneerd geweest om samen met anderen mooie projecten te realiseren. In de tachtiger jaren tot half jaren negentig als ambtenaar samen met bewoners, architecten, stedenbouwers, corporaties en collega’s in Rotterdam, daarna meestal als eindverantwoordelijk projectleider samen met ontwikkelaars en overheden in gebiedsontwikkeling.

In mijn praktijk als projectmanager heb ik altijd geprobeerd om inhoud en proces goed aan elkaar te verbinden, dus niet alleen op tijd en binnen het gegeven budget maar vooral ook van hoge kwaliteit en met een grote toekomstwaarde zowel architectonisch als qua gebruik. Vanuit deze achtergrond heb ik een grote interesse in ontwikkelingen in architectuur en haar maatschappelijke rol.

Ik zie in AetA een platform om deze ontwikkelingen bij te houden en te bespreken."

Publicatiecategorie

Laatste publicaties