Nieuw lid: Nik� van Keulen

Onlangs is Niké lid geworden van AetA. Zij stelt zich voor:

 

Tijdens haar studie aan de Wageningse Universiteit was Niké van Keulen al gefascineerd door landschappelijke stedenbouw, zoals dat voren komt in het cum laude beoordeelde en prijswinnende project Melun-Sénart / ville nouvelle. Binnen haar werkende leven heeft dit vorm gekregen vanaf 1988 als partner binnen Lubbers & van Keulen landschapsarchitecten te ’s-Hertogenbosch en vanaf 1995 als associate binnen MTD landschapsarchitecten te ’s-Hertogenbosch. De zitting in de Welstand van Almere en ’s-Gravenhage liggen in het verlengde van deze belangstelling.

Belangrijke projecten zijn een aantal stedenbouwkundige plannen in een kwetsbare landschappelijke setting als ’t Vaneker te Enschede, de Akkerlanen te Waalwijk, en een aantal  inrichtingsplannen in een waardevolle cultuurhistorische context, zoals de Hessenberg te Nijmegen, de Koemarkt te Pumerend, de Stadswalzone te ‘s-Hertogenbosch en het Theaterbastion van het Muiderslot. 

Als eervolle prijzen zijn te noemen de Welstandsprijs Noord-Holland 2011 en de Bouwpluim 2012-2013 voor de Koemarkt, de Architectuurprijs Nijmegen 2011 en de nominatie voor de Mies van der Rohe-prijs 2013 / 2014 voor de Hessenberg. Beiden projecten zijn ook geselecteerd voor het Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw.

Publicatiecategorie

Laatste publicaties