Nieuw lid: Niels Groeneveld

Jongstleden werd Niels Groeneveld lid van AetA. Hij stel zich voor:

"In 2014 startte Raoul Vleugels en ik het architectenbureau Werkstatt. Een samenwerking die voortkomt uit onze gedeelde interesse in bouwen met natuurlijke materialen en een ‘hands on’ benadering van het ontwerpproces. Door zelf regelmatig te bouwen doen we ervaring op en trachten we de traditionele kloof tussen bouwers en architecten te overbruggen.

We zoeken naar eenvoud en elegantie, concentreren ons op mooie afwerkingen, zichtbare (hout)constructies en een sterke detaillering. Onze architectuur vormt zo de achtergrond voor het alledaagse leven, met materialen die fraai verouderen en een leven lang meegaan.”

Publicatiecategorie

Laatste publicaties