Nieuw lid: Machiel Spaan

Machiel Spaan is recent lid geworden van AetA. Wij stellen hem kort voor.

Machiel is architect en partner M3H architecten. Het werk van Machiel Spaan werk wordt gekarakteriseerd door een geëngageerde benadering van de ontwerpopgave, waarbij niet zo zeer het conflictueuze, dan wel het confluente als uitgangspunt wordt genomen. In alle opgaven komt de architectonische vorm tot stand door het ondervragen van de fysieke, de maatschappelijke, de historische en de sociale context. Het verborgen potentieel van de plek wordt waarneembaar en ervaarbaar gemaakt. Naast de ontwerppraktijk is hij zeer betrokken in het architectuuronderwijs aan verschillende architectuuropleidingen. Machiel was vijf jaar hoofd van de afdeling Architectuur van de Academie van Bouwkunst Amsterdam. In verschillende samenwerkingsverbanden organiseert hij onderwijsprojecten waarbij het zintuiglijke, het ambacht en de (sociale) context van Amsterdam en het Nederlandse landschap belangrijke drijfveren zijn. Naast dit alles schrijf hij over onderwijs en ambacht.

\"\" Tugelablokken

\"\" Wadlan

Publicatiecategorie

Laatste publicaties