Nieuw lid: Jan Rutten

Jan Rutten werd jl. lid van AetA. Hij stelt zich voor.

'Ik was tussen 1982 en 1988 hoofdredacteur van het toenmalige vakblad BOUW en heb in 1984 de stichting Hoogbouw opgericht. In 1992 heb ik mijn eigen communicatieadviesbureau opgezet, gespecialiseerd in communicatie en marketing rond vastgoed en stedelijke/ruimtelijke ontwikkeling (o.a. 17 jaar alle (marketing)communicatie voor de Zuidelijke IJ-oever in Amsterdam). Daarnaast veel corporate communicatie gedaan, zoals voor kleine en grote architectenbureaus. Redactionele activiteiten vormden altijd een groot deel van mijn werk, zoals rond tenders of de redactie van  visiedossiers voor het blad NAW (Bouwfonds). Sinds 2012 werk ik weer voor mezelf en ben vooral bezig met conceptontwikkeling (o.a Westas in Amsterdam) en de ontwikkeling van verdienmodellen voor landschappen (o.a. Groot Saeftinghe). De combinatie economie, programma, stedenbouw enarchitectuur is steeds de rode draad in mijn activiteiten.'

Publicatiecategorie

Laatste publicaties