Nieuw lid: Jan Poolen

Jan Poolen werd jl. lid van AetA. Hij stelt zich voor:

Mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid  voor de gebouwde omgeving is groot . Architecten voegen gebouwen toe aan de openbare ruimte en bepalen daarmee in belangrijke mate het functioneren van steden en dorpen en de relaties tussen bewoners en bezoekers . Het belang van de stad wordt steeds groter. Het gebruik van die stad steeds flexibeler. Hoe zorg je dat de stad die flexibiliteit kan opbrengen? Transformatie en herbestemming zijn belangrijke opgaven. Hoe krijg je die processen op een goede manier van de grond? De ontwikkelingskracht van architectuur speelt daarin een rol en is voor de stad van immens belang. Daar ben ik met mijn bureau voortdurend mee bezig.

Mijn bureau, ZEEP architects and urban designers, voorheen ZEEP architecten, te Amersfoort?is nadrukkelijk betrokken geweest en nog steeds betrokken bij stedelijke ontwikkelingen. Ik neem veel initiatieven voor ontwikkelingen, nieuwbouw maar vooral in en met bestaand vastgoed in heel Nederland. Zo ben ik in Amersfoort initiator en ontwerper geweest van de grote bottom-up ontwikkeling van het Oliemolenkwartier. Een gebied groot 7 ha. met Rohm and Haas als eerste grote transformatie. Deze ontwikkeling is in diverse boeken en publicaties beschreven. Inmiddels maakt het gebied een grote sprong als De Nieuwe Stad.? ZEEP is ook, na een gewonnen prijsvraag, architect en initiator van het laatste markante blok aan het Eemplein. ( Bolles + Wilson ). Inmiddels zijn wij door het winnen van diverse andere prijsvragen met 3 ontwerpen bezig aan de Eem. Ik presenteerde onlangs mijn visie aan de stad op die ontwikkelingen aan de Eem en hield een pleidooi de Eem als ruimtelijke drager van de stad te benoemen. Daarnaast ben ik mede-initiator van de transformatie van de Zonnehof in Amersfoort. Een gebiedsontwikkeling met transformatie van gebouwen ( bibliotheek en Rietveldpaviljoen ) en de openbare ruimte tot stadspark.

Reeds lang ben ik actief lid van de programmaraad van FASadE, het landelijk opererende architectuurcentrum van Amersfoort. Wij organiseren belangrijke debatten over de stad, architectuur, stedenbouw en het landschap met landelijke thema’s. Kwaliteit van de architectuur, global Inspirations, het leegstandsdebat, rood en groen thema’s ,het nieuwe maaiveld, small houses, de naoorlogse wijken , zorg en onderwijs , de verrommeling van het landschap. etc.

Hoewel ik de opgave vaak bekijk in het grote global perspectief blijven de maakbaarheid en de liefde voor het vakmanschap, detail en materiaal mij zeer fascineren. Het is vooral ook die laag waar de architect haar vakmanschap kan tonen en die intrinsiek de kwaliteit van de stad bepaalt.

Publicatiecategorie

Laatste publicaties