Nieuw lid: Jan Hein Dani�ls

Jan Hein Daniëls werd jongstleden lid van AetA. Hij stelt zich voor.

Mijn werkzaamheden op het gebied van beeldende kunst, vormgeving en architectuur worden gekenmerkt door een breed scala van activiteiten. Naast het uitvoeren van een groot aantal opdrachten (beeldende kunst en vormgeving in relatie tot architectuur, stedenbouw, theater e.d.) heb ik velerlei adviserende, coördinerende en initiërende taken vervuld bij diverse culturele organisaties (overheden, instellingen, bedrijven, beroepsorganisaties e.d.). Mijn bestuurlijke activiteiten betreffen het inspireren en selecteren van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers, het ondersteunen van ambtelijke organisaties, het voorzitten van adviescommissies, het omgaan met de media en het verzorgen van presentaties en publicaties. Wat betreft mijn werk als adviseur verwijs ik o.a. naar het Amsterdams Fonds voor de Kunst, de provincies Noord-Holland, Gelderland en Drenthe, de gemeenten Zaanstad, Zeist en Nijmegen en recent het stadsdeel Zuid (incl. Zuidas) te Amsterdam.

Voorts schreef ik ‘masterplannen beeldende kunst en vormgeving’ voor de gemeenten Apeldoorn, Zutphen en Zaanstad (Inverdan). Deze nota’s behandelen de samenhang tussen de beleidsvelden beeldende kunst, architectuur en stedelijk landschap.

Uitgevoerde inrichtingsplannen voor stedelijke omgevingen zijn o.a. het Traianusplein te Nijmegen, de watersporthaven in Vollenhove en de kanaalkruising in Apeldoorn. Bij deze plannen is ernaar gestreefd stadsontwikkeling, monumentenbeleid en kunstbeleid te laten samenspannen met als doelstelling het actuele vorm te geven in wisselwerking met het historische.

De laatste twee decennia heb ik me verder gespecialiseerd in het gebruik van het medium licht.

Deze lichtprojecten worden gekenmerkt door intensieve samenwerkingsverbanden met verschillende disciplines, waarbij ook productontwikkeling een belangrijke rol speelt. Ik noem o.a. het Lichtteken Getsewoud, een grootschalig werk in de Vinex-locatie Getsewoud ten westen van Nieuw-Vennep (gemeente Haarlemmermeer); ‘mediumCan’, een lichtkunstwerk aan de parkeergarage op het Buikslotermeerplein in A’dam Noord; het lichtkunstwerk op de Pausdam in het kader van de manifestatie Trajectum Lumen in de binnenstad van Utrecht en het masterplan openbare verlichting Light-S op de Torenallee van de bekende designwijk Strijp-S in Eindhoven. Momenteel is het lichtplan voor de Nieuwe Kerk Delft in uitvoering en wordt ter afsluiting van de totale renovatie - in opdracht van de RGD - een lichtplan voor het grafmonument van Willem van Oranje ontwikkeld.

Al met al een scala aan interdisciplinaire samenwerkingsprojecten waar ook veel leden van AetA zich in zullen herkennen. Het delen van deze ervaringen en het gevarieerde verenigingsprogramma (inclusief de vakgerichte excursies) vind ik een aantrekkelijk vooruitzicht ter lering ende vermaak.

Waar ik actief aan kan bijdragen hoop ik in een later stadium te kunnen aangeven.

Kortom, ik wil graag lid worden van dit illustere genootschap.

Mijn werkzaamheden op het gebied van beeldende kunst, vormgeving en architectuur worden gekenmerkt door een breed scala van activiteiten. Naast het uitvoeren van een groot aantal opdrachten (beeldende kunst en vormgeving in relatie tot architectuur, stedenbouw, theater e.d.) heb ik velerlei adviserende, coördinerende en initiërende taken vervuld bij diverse culturele organisaties (overheden, instellingen, bedrijven, beroepsorganisaties e.d.). Mijn bestuurlijke activiteiten betreffen het inspireren en selecteren van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers, het ondersteunen van ambtelijke organisaties, het voorzitten van adviescommissies, het omgaan met de media en het verzorgen van presentaties en publicaties. Wat betreft mijn werk als adviseur verwijs ik o.a. naar het Amsterdams Fonds voor de Kunst, de provincies Noord-Holland, Gelderland en Drenthe, de gemeenten Zaanstad, Zeist en Nijmegen en recent het stadsdeel Zuid (incl. Zuidas) te Amsterdam.

Voorts schreef ik ‘masterplannen beeldende kunst en vormgeving’ voor de gemeenten Apeldoorn, Zutphen en Zaanstad (Inverdan). Deze nota’s behandelen de samenhang tussen de beleidsvelden beeldende kunst, architectuur en stedelijk landschap.

Uitgevoerde inrichtingsplannen voor stedelijke omgevingen zijn o.a. het Traianusplein te Nijmegen, de watersporthaven in Vollenhove en de kanaalkruising in Apeldoorn. Bij deze plannen is ernaar gestreefd stadsontwikkeling, monumentenbeleid en kunstbeleid te laten samenspannen met als doelstelling het actuele vorm te geven in wisselwerking met het historische.

De laatste twee decennia heb ik me verder gespecialiseerd in het gebruik van het medium licht.

Deze lichtprojecten worden gekenmerkt door intensieve samenwerkingsverbanden met verschillende disciplines, waarbij ook productontwikkeling een belangrijke rol speelt. Ik noem o.a. het Lichtteken Getsewoud, een grootschalig werk in de Vinex-locatie Getsewoud ten westen van Nieuw-Vennep (gemeente Haarlemmermeer); ‘mediumCan’, een lichtkunstwerk aan de parkeergarage op het Buikslotermeerplein in A’dam Noord; het lichtkunstwerk op de Pausdam in het kader van de manifestatie Trajectum Lumen in de binnenstad van Utrecht en het masterplan openbare verlichting Light-S op de Torenallee van de bekende designwijk Strijp-S in Eindhoven. Momenteel is het lichtplan voor de Nieuwe Kerk Delft in uitvoering en wordt ter afsluiting van de totale renovatie - in opdracht van de RGD - een lichtplan voor het grafmonument van Willem van Oranje ontwikkeld.

Al met al een scala aan interdisciplinaire samenwerkingsprojecten waar ook veel leden van AetA zich in zullen herkennen. Het delen van deze ervaringen en het gevarieerde verenigingsprogramma (inclusief de vakgerichte excursies) vind ik een aantrekkelijk vooruitzicht ter lering ende vermaak.

Waar ik actief aan kan bijdragen hoop ik in een later stadium te kunnen aangeven.

Publicatiecategorie

Laatste publicaties