Nieuw lid: Ieke Frankenmolen

Ieke werd jl. lid van AetA. Zij stelt zich voor.

Mijn fascinatie zijn steden, hoe deze zich hebben ontwikkeld, de lange lijnen , de water- en groenstructuren. Ik loop graag met een stadskaart in mijn hand in steden die ik nog niet goed ken.

Mijn loopbaan ben ik begonnen in de Rotterdamse stadsvernieuwing (10 jaar). Daarna was ik 10 jaar hoofd Projecten in Rotterdam Zuid voor STZ-woningbouwcorporatie (nu Vestia). Daarna 10 jaar werkzaam als stedenbouwkundig procesmanager via Urbis-Stadsontwerp (aanvankelijk Kraaijvanger Urbis).

En sinds 2010 heb ik mijn eigen bureau. Ieke Frankenmolen Stedenbouwkundig Management (adviesbureau).
- Strategisch voorraadbeleid en lange termijn vastgoedbeleid.
- Revitalisatie en herontwikkeling van gebieden, gebouwen, buitenruimte.
Beoordelen van woonwijken op goede en slechte kwaliteiten en cultuurhistorie.

De analyse wordt gebruikt voor verbeteringsvoorstellen voor het gebied, de gebouwen en de woonomgeving. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande kwaliteiten.

Ted Schutten Fonds
De laatste jaren doe ik vooral werk dat voorkomt uit het zg. Ted Schutten Fonds, dat ik in 1999 heb opgericht na het plotselinge overlijden van mijn man. De officiële doelstelling is: 'Het financieel ondersteunen van projecten in Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen op het gebied van restauratie, renovatie en inrichting van gebouwd industrieel erfgoed (sinds 1850) en van gebouwen uit de periode van het Nieuwe Bouwen (sinds 1920) en de Wederopbouw (tot 1965).’ Ook publicaties komen in aanmerking. Sinds de oprichting zijn ca. 35 projecten/ gebouwen ondersteund (begin 2017).

Bestuurslid Stichting De Hef Rotterdam
De spoorbrug De Hef wordt een culturele attractie. Elk half uur met het Val omhoog voor beleving van de techniek en voor een fantastisch uitzicht. Museumtrein en brasserietrein op de beide aanbruggen, met uitzichtterras op het naastgelegen spoor. Klimmen in de torens en over de hoogste ligger. Tokkelen aan een katrol naar de zuidoever. Bezoek van de machinekamer.

Bestuurslid Stichting Architectuurplaquettes
Stimuleert om de ontstaansgegevens van een gebouw zichtbaar te maken naast de voordeur op een mooie naamplaat - ontworpen door Studio Ninaber - met een gestandaardiseerde opmaak.

Opdrachtgever voor de bouw van een privé-huis in de Delftse Spoorzone (in een rij van 8 particuliere kavels). Mijn vriend Jasper van Zwol is de architect. Start bouw medio 2018.

Wat wil ik doen voor AetA?
Organisatie van excursies. En ik ben een echte kenner van de stad Rotterdam.

Publicatiecategorie

Laatste publicaties