Nieuw lid: Helene Hartman

Helene Hartman werd jl lid van AetA. Zij stelt zich in 100 woorden voor:

Hélène Hartman (Leiden/1960) in 1991 als kunsthistoricus afgestudeerd aan de VU. Daarna aangesteld als projectleider Kunst bij stadsdeel “De Baarsjes” te Amsterdam. Publicatie: kunst- en architectuurwandeling door het stadsdeel. Organisatie: de eerste “Open Atelierroute”.

Vervolgens gevraagd om het BWT (bouw-en woningtoezicht) archiefonderzoek te doen voor de “ de Atlas Gordel 20-40” (Stedelijke Woningdienst, Amsterdam, 2000), en vervolgens archiefonderzoeker, (beeld) redacteur en veldwerk in teamverband voor de “Atlas 19e-eeuwse Ring”  (Gemeente Amsterdam, 2004) en “de Atlas AUP-gebieden Bureau Monumenten en Archeologie, 2013).

Momenteel werkzaam in teamverband aan een inventarisatie van het Amsterdamse Erfgoed 1970-1985 verdeeld in 3 categorieën; Industriegebieden, uitbreiding Bijlmermeer en de stadsvernieuwing.

Verder vrijwilliger bij het Van Eesterenmuseum, momenteel in teamverband werkzaam aan de inventarisatie van een gedoneerde boekencollectie.

Publicatiecategorie

Laatste publicaties