Nieuw lid: Gerjan Streng

Na deelname aan het lustrum als introducé is Gerjan Streng MSc (Gouda, 1984) lid geworden van AetA. Hij stelt zich voor.

Aan de TU Eindhoven studeerde ik Architecture & Urban Cultures. Met de groep studievrienden van toen werk ik nog steeds samen, onder de naam: The Cloud Collective.

Binnen en buiten The Cloud Collective richt ik me op het kennisgebied “Precision Planning”. Dit is een nauwkeurige benadering van de planologie, stedenbouw en architectuur die stedelijke mechanismen in kaart brengt via data-analyse en verweeft in een strategisch ontwerpproces.

Als architect probeer ik de complexiteit van de stad te begrijpen. De manier waarop de onderliggende structuren vorm krijgen beschouw ik als architectuur. Deze omschrijving is breed. Ik geloof dan ook dat voor de architect vele rollen zijn weggelegd in het vormgeven van onze omgeving. Het Genootschap Architectura et Amicitia biedt de mogelijkheid om, onder vrienden, te achterhalen op welke wijze de architect aanwezig kan zijn in de samenleving.

Verder: Overtuigd Scarpa-fan. Een bezoek aan zijn werk organiseer ik graag met AetA! Maar misschien dit jaar eerst even meelopen met de organisatie van een Nederlandse excursie? Forum vind ik buitengewoon interessant, maar bij een uitgave met een dergelijke geschiedenis lijkt het me verstandig dat eerst een aantal edities aan te kijken.

\"\"

\"\"

Publicatiecategorie

Laatste publicaties