Nieuw lid: Ellen van Kessel

Ellen van Kessel is lid geworden en stelt zich voor:

 

Ik ben als kunsthistorica gespecialiseerd in architectuurgeschiedenis en heb verder in 2011 de Master Erfgoedstudies afgerond (scriptie “Op zoek naar de kern. Middeleeuws stadshart in transitie”). Sinds 2005 ben ik werkzaam als erfgoedbeleidsadviseur in de Amsterdamse binnenstad. Daarvoor heb ik gewerkt als adviseur wonen en monumenten bij stadsdeel Oud-West (1990-2004)en als planologisch onderzoeker bij de dienst Ruimtelijke Ordening (1986-1989).  Daarnaast heb ik o.a. een biografie geschreven over Margaret Staal-Kropholler, de eerste vrouwelijke architect in Nederland (010, Rotterdam 1991).

In mijn huidige functie ben ik werkzaam als beleidsadviseur en projectleider van uiteenlopende erfgoedvraagstukken in de Amsterdamse binnenstad.  Zo inventariseer ik samen met Bureau Monumenten & Archeologie wederopbouwpanden in de binnenstad en geef ze een ordewaardering voor de waarderingskaart Beschermd stadsgezicht. Verder stuur ik het erfgoedteam van stadsdeel Centrum aan.  Architectuur cq. bouwkunst heeft mij van jongs af aan geboeid. Het is de meest democratische kunstvorm, waar iedereen van de wieg tot het graf mee te maken heeft.  Hoewel ik mij primair bezighoud met bestaande gebouwen, word ik ook gefascineerd door nieuwbouw en nieuwbouwuitbreidingen aan bestaande bouw. Elke tijdlaag voegt iets aan de stad toe!

Daarbij kunnen volgens mij   behoud en  (her)ontwikkeling/hergebruik van erfgoed en goed samengaan, juist door te creatief en integraal te kijken naar oplossingen, waarbij behoud van de stedenbouwkundige historische structuur evenals aanwezige monumentale waarden wel het uitgangspunt zijn. De levendigheid van de Amsterdamse binnenstad zit hem erin, dat hier niet alleen toeristen komen, maar dat er nog steeds  gewoond en gewerkt  wordt. Het behoud van die mix aan functies is dus enorm belangrijk.

Verwachtingen

Ik wil graag binnen A et A in discussie treden en ideeën uitwisselen met professionals vanuit diverse disciplines (architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, erfgoeddeskundigen enz.). Voor mij is belangrijk dat deze kring breed is, ook omdat ik de zorg voor het erfgoed interdisciplinair  benader.    

\"\"

Huidige situatie nog aanwezige oorspronkelijke (ingekleurd)  en verdwenen parcellering in het middeleeuws stadshart van Amsterdam (bron: publicatie Bouwhistorische Waardenkaart, kaart VIII, uitgave Bureau monumenten & Archeologie 2010)..

Publicatiecategorie

Laatste publicaties